Kansallinen tulorekisteri: mikä se on ja miten sitä käytetään?

Vuoden 2019 alussa Suomessa otettiin käyttöön kansallinen tulorekisteri. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka tulee lopulta sisältämään työntekijöiden ja muiden tulonsaajien palkkatiedot sekä etuus- ja eläketiedot.

Rekisterillä kevennetään työnantajien hallinnollista taakkaa, mutta se helpottaa myös esimerkiksi palkansaajien asiointia viranomaisten kanssa. Esimerkiksi Kelan etuuksia hakiessa liitteiden määrä vähenee, kun Kela voi katsoa tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

Lue tästä artikkelista lisää tulorekisteristä ja katso millaisia vaikutuksia sillä on sinulle!

Mikä on kansallinen tulorekisteri?

Tulorekisteri on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietokanta, johon kerätään palkansaajien reaaliaikaiset tulotiedot. Ensimmäinen vaihe pitää sisällään vain palkkatiedot, jotka työnantaja kirjaa rekisteriin maksukohtaisesti. Vuonna 2020 alkava toinen vaihe sisältää myös etuus- ja eläketiedot.

Tulorekisteri tulee helpottamaan työnantajien palkkahallintoa. Sen sijaan, että palkkatietoa lähetetään useille eri tahoille eri aikatauluissa, tiedot täytyy ilmoittaa vain yhteen paikkaan. Tämä tekee palkkatietojen ilmoituskäytännöstä suoraviivaisempaa ja vähentää sen manuaalisia työvaiheita.
Yksityishenkilöä tulorekisterin käyttöönotto tulee auttamaan esimerkiksi erilaisia etuuksia hakiessa Kelalta. Sen sijaan, että etuuden hakija lähettää hakemuksen ohessa liitteitä, Kela voi saada tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä. Tämä tehostaa Kelan toimintaa ja nopeuttaa hakemusprosesseja.

Miten tulorekisteri vaikuttaa minuun?

Tulorekisterin käyttöönotto tulee näkymään erityisesti tulonantajien elämässä, mutta myös tulonsaajien. Vuodesta 2020 eteenpäin se vaikuttaa myös etuuksien myöntäjiin kuten Kelaan.

Tässä tarkemmat tiedot tulorekisterin suorista vaikutuksista:

⇒ Työntekijä

 • Voit jatkossa seurata tulojasi ja sinulle maksettuja etuja helposti yhdestä paikasta reaaliajassa.
 • Asioiminen viranomaisten kanssa helpottuu. Esimerkiksi Kela saa tulorekisteristä tiedot, joita on toistaiseksi jouduttu lähettämään liitteinä. Tämä nopeuttaa asiointia.
 • Sinun on mahdollista tarkistaa, onko työnantajasi huolehtinut omista ilmoittamisvelvollisuuksistaan vai onko annetuissa tiedoissa puutteita.
 • Tulorekisteri helpottaa oman talouden hallintaa. On helpompi tehdä suunnitelmia kun tulot ja menot ovat reaaliaikaisesti nähtävissä.
 • Toisin kuin monissa lähteissä sanotaan, veronpalautukset säilyvät 2019 aivan kuten ennenkin. Jos tulorekisterillä on tulevaisuudessa vaikutusta verotukseen, tiedottaa Verohallinto asiasta.

⇒ Työnantaja

 • Tulorekisteri yksinkertaistaa työnantajien ja yritysten palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä, kun tiedot täytyy kirjata vain yhteen keskitettyyn rekisteriin.
 • Palkkatietojen ilmoittamisen aikataulu nopeutuu. Tiedot tulee ilmoittaa aina viiden päivän kuluessa maksutapahtumasta.
 • Erillisiä vuosi-ilmoituksia ei enää tarvita.
 • Ilmoittaminen voidaan automatisoida valitsemalla tekninen rajapinta palkkajärjestelmän ja tulorekisterin välille. Tällöin manuaaliset työvaiheet palkkatietojen ilmoittamisesta vähenevät.
 • Työnantaja voi keventää taakkaansa myös täyttämällä tulorekisterin minimivaatimusten lisäksi täydentäviä tietoja. Tämä vähentää jälkikäteen tehtävää selvittelyä esimerkiksi etuuspäätöksiin ja korvauskäsittelyihin liittyvissä tilanteissa.

Yleisimpiä kysymyksiä tulorekisteristä

Kuka näkee tulotietoni?

 • Tulorekisterin tietojen käyttäjiä vuonna 2019 ovat Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto sekä työeläkelaitokset ja ETK.
 • Tiedon käyttäjät saavat rekisteristä vain sen tiedon, mihin heillä on oikeus ja mitä he tarvitsevat omassa toiminnassaan.
 • Tulonsaajat näkevät rekisterissä vain omat tulotietonsa tai tiedot, joihin heillä on valtuutus.

Miten pääsen tarkistamaan omat tietoni?

 • Tulorekisteriin tullaan kirjautumaan tulorekisteri.fi -sivulta. Tätä varten tarvitaan joko pankkitunnus, mobiilivarmenne, varmennekortti tai organisaatiokortti.

Ovatko henkilötietoni turvassa tulorekisterissä?

 • Kyllä. Tulorekisterin tietoja käsitellään korotetussa tietoturvatason ympäristössä.

Olen palkannut lastenhoitajan. Täytyykö minun tehdä ilmoitus tulorekisteriin?

 • Jos palkkaat itse työntekijän, olet kotitaloustyönantaja ja velvollinen ilmoittamaan maksamastasi palkasta tulorekisteriin.
 • Jos ostat palvelun ja maksat laskulla, sinun on selvitettävä, kuuluuko palveluntarjoaja ennakkoperintärekisteriin. Jos ei kuulu, sinun on tehtävä ilmoitus itse.

Kuinka suuresta palkasta minun on työnantajana tehtävä ilmoitus tulorekisteriin?

 • Tulorekisterissä ei ole euromääräistä alarajaa, eli kaikki maksetut palkat on ilmoitettava.

Vaikuttaako tulorekisteri veronpalautuksiin?

 • Tulorekisterillä ei ole ainakaan vuonna 2019 vaikutusta veronpalautuksiin. Voi olla, että tulevaisuudessa rekisteriä hyödynnetään verotuksessa, mutta tästä ei ole vielä tietoa.

Lisätietoa tulorekisteristä löydät esimerkiksi Vero.fi:n sivuilta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko