Raha.fi käyttöehdot ja rekisteriseloste

Yleiset käyttöehdot

 

1 Yleistä

Raha.fi on Nethos Oy:n ylläpitämä lainatuotteita markkinoiva palvelu, jonka kautta voit jättää lainahakemuksen yhteistyökumppaneillemme. Nämä käyttöehdot koskevat Raha.fi-verkkosivustoa. Sinun tulee käyttää Raha.fi-palvelua vain, jos hyväksyt nämä voimassa olevat käyttöehdot. Suosittelemme tutustumaan näihin käyttöehtoihin ennen palvelun käyttöä.

Palvelun yhteystiedot: Raha.fi / Nethos Oy asiakaspalvelu@raha.fi Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki (ei asiakaspalvelua)

2 Palvelun kuvaus

Raha.fi on kaupallinen palvelu, joka vastaanottaa ja välittää lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneilleen sekä markkinoi lainatuotteita yhteistyökumppaniensa luvalla. Raha.fi saa korvauksen yhteistyökumppaneilleen välitetyistä liideistä.

Raha.fi ei itse toimita varsinaisia lainatuotteita tai tee lainoja koskevia myöntämispäätöksiä. Lainaa koskeva sopimus tehdään lainanhakijan ja lainaa tarjoavan yhteistyökumppanin välille. Nethos Oy / Raha.fi ei ole lainaa koskevan sopimuksen osapuoli eikä millään tavoin vastuussa lainasta, lainasopimuksesta, lainan myöntämisen aikataulusta, tai mistään muista lainaan liittyvistä velvoitteista ja vastuista.

Raha.fi:n lainatarjonta ei käsitä kaikkia mahdollisia lainatuotteita, joita markkinoilla on saatavilla.

3 Käyttäjän suostumus

Palvelun käyttö on maksutonta käyttäjälle. Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö, mikäli hän täyttää ja lähettää lainahakemuksen palvelussa.

Käyttämällä palvelua käyttäjä antaa Nethos Oy:lle oikeuden käsitellä Raha.fi-palvelussa annettuja käyttäjän henkilötietoja. Palvelussa tietoja käsitellään henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Täyttämällä hakemuksen ja lähettämällä sen käyttäjä hyväksyy, että hänen tietonsa lähetetään Nethos Oy:n yhteistyökumppaneille ja häneen voidaan olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Käyttäjä suostuu myös siihen, että Nethos Oy:n yhteistyökumppanit voivat tarkistaa käyttäjän luottotiedot, työnantajatiedot sekä tehdä puhelinnumerotarkistuksen.

4 Palveluntarjoajan vastuun rajoitukset

Raha.fi pyritään pitämään käyttäjien saatavilla keskeytyksettä, mutta Nethos Oy ei ota vastuuta palvelun jatkuvasta toimivuudesta. Nethos Oy pidättää oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tai sulkea palvelu tilapäisesti ilman ennakkoilmoitusta.

Raha.fi pyrkii tarjoamaan korkealaatuista ja oikeaa tietoa, mutta Nethos Oy ei vastaa sisällön oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Lainavertailun tulokset ovat vain arvioita. Lopullisen hinnan saat tekemällä hakemuksen lainanantajalle.

Nethos Oy ei vastaa mistään epäsuorasta vahingosta eikä ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka on syntynyt muusta syystä. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa Nethos Oy on yllä olevan toiminnan kohteena.

Hakiessasi lainaa on tärkeää, että luotonhakija tarkistaa omien tulojensa tarkan määrän sekä tärkeimmät elinkustannukset, jotta luotonhakija voi laskea itselleen sopivan kokoisen kuukausittaisen maksuerän hakemalleen luoton määrälle. Tähän voi käyttää esimerkiksi Kuluttajaviraston sivuilla annettuja ohjeita omien elinkustannusten arviointiin (www.kuluttajavirasto.fi).

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava taho

Nethos Oy, Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki asiakaspalvelu@raha.fi

2. Rekisterin nimi

Nethos Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisteröityjen ryhmä

Raha.fi:n kautta lainaa hakevat henkilöt sekä rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan ja niitä käsitellään, jotta Nethos Oy voi lähettää lainahakemuksen yhteistyökumppanilleen. Nethos Oy käyttää asiakasrekisteriään myös käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Käyttäjä voi perua markkinointiviestien vastaanoton joko viestissä olevan peruutusohjeen mukaisesti tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@raha.fi.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää käyttäjän seuraavat tiedot kokonaisuudessaan tai osittain:

 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero(t)
 • Sähköpostiosoite
 • Kansalaisuus
 • Siviilisääty
 • Asumistiedot
 • Asepalvelustiedot
 • Tulo- ja menotiedot
 • Työsuhdetiedot
 • Pankkiyhteystiedot
 • Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 

6. Tietolähteet

Tietoja saadaan käyttäjiltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Kohdassa 5 mainittuja tietoja Nethos Oy luovuttaa yhteistyökumppanilleen Salus Group Oy:lle tai LVS Brokers Oy:lle, jotka sijaitsevat Suomessa. Tiedot luovutetaan lainahakemuksen käsittelyä varten.

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin tai sellaisille tahoille, joilla on lainsäädännön mukaan oikeus tietojen saantiin.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

9. Oikeus tarkistaa, korjata ja kieltää henkilötietojen käyttö

Käyttäjällä on oikeus kieltää Nethos Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Nethos Oy:n asiakasrekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Nethos Oy voi itse tai käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.