Sijoittaminen on fiksu tapa säästää ja vaurastua

Haluatko aloittaa sijoittamisen? Nordnet on monen aloittavan ja kokeneenkin sijoittajan valinta. Avaa osake- ja rahastosalkku tai osakesäästötili jo tänään.

Mitä on sijoittaminen?

Sijoittaminen tarkoittaa perinteisesti osakkeiden tai muiden sijoituskohteiden ostoa, omistamista ja myymistä tarkoituksena tehdä tuottoa. Periaatteena on ostaa halvemmalla ja myydä kalliimmalla, jolloin voittoa syntyy.

Pääsyynä sijoittamiseen ihmisillä on yleensä rahan säästäminen. Sijoittaminen onkin säästämisen muoto, mutta tavanomaisen säästämisen sijaan siihen sisältyy mahdollisia riskejä. Kuitenkin tuotot sijoituksissa ovat parhaimmillaan todella merkittäviä suhteessa perinteiseen säästämiseen.

Sijoittaminen terminä voi tuoda helposti mieleen fanaattisen pörssiseurannan, mutta oikeasti muutamankin euron siirtäminen kuukausittain johonkin valittuun kohteeseen, kuten rahastoon on sijoittamista. Sijoittamistapoja on useita, ja riskejä voi minimoida esimerkiksi korkorahastoihin sijoittamalla.

Pitkäjänteinen sijoittaminen perustuukin niin kutsuttuun korkoa korolle -ilmiöön. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoitusten tuotot kasvavat korkoa alkuperäisen pääoman lisäksi. Esimerkiksi: Jos sijoitat 1000 euroa, ja saat sille tuottoa 10 %, on sinulla ensimmäisen vuoden jälkeen 1100 euroa. Seuraavana vuonna tuotto saadaan 1000 euron alkupääoman lisäksi myös tuotoksi saadun 100 euron päälle.

Miksi se kannattaa?

On kannattavaa aloittaa sijoittaminen, mikäli haluat säästää rahaa tai sinulle on kertynyt varallisuutta, joka makaa pankkitilillä ilman minkäänlaista tuottoa.

Pankkitilillä olevien säästöjen arvo laskee ajan myötä, sillä rahoille maksettava korko on lähes olematon ja myös hinnat kallistuvat samaan aikaan. Inflaatio nakertaa tällöin säästöjesi arvoa. Säilyttääksesi rahojesi arvon, tulee sinun saada vähintään sen mukainen tuotto. Euroalueella inflaatio on ollut pitkällä aikavälillä 2 % luokkaa, vaikka se on tällä hetkellä alhaisempi.

Sijoittaminen on kannattavaa myös näistä syistä:

 1. Tuot vakautta ja turvaa tulevaisuuteesi.
 2. Sinulla on varoja toteuttaa unelmasi.
 3. Voit vaikuttaa.

Sijoittamisen alkeet – kuinka aloittaa?

Sijoittaminen ei ole vaikeaa, vaikka monella ehkä sellainen käsitys saattaakin olla. Yksinkertaiset ohjeet ja fiksut ratkaisut auttavat aloittelevaa sijoittajaa pääsemään hyvään lopputulokseen.

Aloittaaksesi:

 1. Tee budjetti. Mieti ihan ensiksi kuinka paljon rahaa tulee ja menee kuukaudessa. Jos rahaa jää yli, niin laita se säästöön. Voit aloittaa karsimalla menoja, säästämällä ylimääräiset kerran viikossa esimerkiksi pankkisi säästötilille ja tarkastella kuun lopussa, kuinka paljon rahaa on sijoitettavaksi.
 2. Pohdi sellaisten säästöjen sijoittamista, joita et tarvitse arjen menoihin tai muihin välttämättömiin hankintoihin, sillä sijoitusten luonteeseen kuuluu arvon aaltoileva nousu ja lasku. Sijoituksia ei siis kannata lunastaa ihan koska tahansa, vaan mielellään vasta silloin, kun ne ovat voitollisia. Pankkitilillä onkin hyvä olla ylimääräistä kiperän taloudellisen tilanteen tullessa, jotta sijoituksia ei ole pakko myydä tappion hetkenä.
 3. Laita ylimääräinen raha tekemään töitä puolestasi. Sinulla ei tarvitse olla isoja säästöjä, vaan jos sinulta jää kymppikin kuussa kaikkien pakollisten menojen jälkeen säästöön, voit hyvin aloittaa sijoittamisen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa aloitat pitkän tähtäimen sijoittamisen, sitä parempi.
 4. Tutki eri sijoitusmuotoja ja tee oma sijoitussuunnitelma. Sijoitusmuotoja ovat esimerkiksi rahasto-, osake- ja kiinteistösijoitukset. Kauppaa voidaan käydä myös erilaisilla johdannaisilla ja hyödykkeillä. Jokainen sijoittaja on erilainen ja säästämiseen ja sijoittamiseen on monta erilaista tapaa.
 5. Valitse sijoituskohteesi. Jos tarvitset apua sijoituskohteen valinnassa, käänny alan ammattilaisten puoleen. Esimerkiksi eri suomalaiset pankit tarjoavat sijoitusneuvontaa ja palveluita, joiden avulla pääset alkuun.
Sijoittamisen alkeita opetteleva nainen kädessään iPhone, jonka näytöllä näkyy osakemarkkinoiden numerot ja kaaviot
Sijoittamisen aloittaminen itse ei ole vaikeaa, mutta myös alan ammattilaisten puoleen kääntyminen on yleistä

Mitä tarkoittaa vastuullinen sijoittaminen?

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan sitä, että sijoitussalkun tuottoa pyritään parantamaan huomioimalla ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Nämä kolme tekijää tunnetaan myös nimellä ESG (Environment, Social ja Governance). Tarkemmin ottaen tämä tarkoittaa:

 • Ekologista kestävyyttä (Environmental) ja ympäristön huomioon ottamista niin, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu.
 • Sosiaalista vastuuta (Social), joka pitää sisällään esimerkiksi tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen.
 • Taloudellista kestävyyttä ja hyvää hallintotapaa (Governance), joka ei perustu henkisten tai materiaalisten resurssien tuhlaamiseen tai velkaantumiseen.

Vastuullisesti toimivilla yrityksillä on vähintäänkin yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle kuin muillakin yhtiöillä, joten sijoittaminen näihin ei tarkoita tuotto-odotuksista tinkimistä. Päinvastoin, vastuullinen yritystoiminta vähentää riskiä ja vaikuttaa suoraan yrityksen arvoon ja osakekurssiin. Myöskään mahdollisista mainehaitoista tai niiden vaikutuksesta sijoituksien tuottoon ei tarvitse murehtia.

Vastuullisen sijoittamisen voikin olla puhdas taloudellinen päätös arvovalinnan sijaan. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja vesikriisin ehkäiseminen luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusiutuvan energian toimittaminen ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen ovat kannattavaa liiketoimintaa monelle yhtiölle. Kun vastuullisten yritysten tuotteiden kysyntä kasvaa kulutustottumusten ja lainsäädännöllisten muutosten myötä, näkyy se myös sijoitusten tuotossa.

Mikä on indeksi?

Indeksi näyttää, mikä on tietyn hyödykkeen keskimääräinen tuotto markkinoilla. Se kuvaa arvon muutosta ja seuraa markkinoiden kehitystä. Indeksi voi seurata pörssin tai raaka-aineiden kehitystä markkinoilla. Indeksirahasto tai ETF puolestaan seuraa valitsemansa indeksin kehitystä ja sijoittaa sen pohjalta yritysten osakkeisiin tai hyödykkeisiin.

Mitä tarkoittaa passiivinen rahasto?

Passiivinen rahasto ja niihin sijoitus tarkoittaa sitä, että sijoituspäätöksiä ja sijoitussalkun sisältöä ei muuteta jatkuvasti ostamalla ja myymällä sijoituksia, vaan se on pitkäjänteisempää säästämistä. Passiivisella sijoittajalla ei myöskään tarvitse olla näkemystä siitä, mikä yritys tulee menestymään jatkossa parhaiten vaan hän sijoittaa rahansa säännöllisesti isompaan koriin: rahastoon tai ETF:ään, joka koostuu monesta yrityksestä, toimialasta tai omaisuusluokasta.

Käytännössä passiivinen sijoittaminen hoituu helpoiten indeksirahastojen ja ETF:ien avulla. ETF:ien ja rahastojen kautta saat hyvän yritystason hajautuksen sijoituksellesi automaattisesti, sillä osakerahastoon sijoitettaessa rahat jakautuvat kymmeniin tai satoihin eri yrityksiin eri toimialoille.

Passiivisten rahastojen etuja ovat:

 • Vaivattomuus. Sijoittajan ei tarvitse ymmärtää sijoittamisesta tai sijoituskohteista sen enempää ja silti saavuttaa valitun markkinan keskimääräisen tuoton.
 • Kustannustehokkuus. Koska kulut ovat alhaisemmat, korkoa korolle -efekti on isompi.
 • Läpinäkyvyys. Rahastojen sisältö on selkeä ja etukäteen tiedossa.

Mikä on aktiivinen rahasto?

Aktiiviselle rahastolla ja siihen sijoittamisella pyritään tekemään ylituottoa sen vertailuindeksiin nähden salkunhoitajan tekemien sijoitusvalintojen avulla. Koska kyseessä on aktiivinen kaupankäynti, ovat aktiivisten rahastojen hallinnointipalkkiot myös huomattavasti passiivisia rahastoja korkeampia. Aktiivisessa kaupankäynnissä hallinnointipalkkiot pyritään kuitenkin kompensoimaan rahaston paremmalla tuotolla.

Aktiivisten rahastojen etuja ovat:

 • Ylituoton mahdollisuus. Aktiiviset rahastot tarjoavat sijoittajilleen mahdollisuuden ylituottoon ja indeksin päihittämisen.
 • Markkinoiden tehottomuuksien hyödyntäminen. Tästä on hyötyä etenkin markkinoilla, jotka eivät ole sijoittajien valtavirran ja analyytikkojen seurannassa.
 • Lisäarvon tuottaminen. Vaikka indeksin vuodesta toiseen lyövät salkunhoitajat ovatkin harvassa, on osaavalla ja vahvan kokemuksen omaavalla salkunhoitajalla tai salkunhoitajatiimillä mahdollisuus tuottaa reilusti lisäarvoa sijoittajille.

Voinko sijoittaa ilman kuluja?

Passiiviset rahastot ovat usein kustannustehokkaita ja matalia kuluiltaan. Jos etsit täysin kulutonta sijoittamista, ovat jotkin indeksirahastot (ETF) kuten Nordnetin Suomi, Ruotsi ja Norja kuluttomia rahastoja.

Näissä rahastoissa sijoitetaan osakkeista saadut osingot uudelleen, joten rahastot eivät jaa osinkoa sijoittajille. Suomalaiselle sijoittajalle kuluja syntyy ainoastaan valuutanvaihdosta. Sijoittaessasi kyseiseen indeksirahastoon Nordnet perii valuutanvaihdosta 0,25 %. Esimerkiksi tuhat euroa sijoittaessa kulu on siten 2,50 euroa. Myytäessä rahastoa valuutanvaihtokulu on sama 0,25 %.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko