Rahastosijoittaminen: Näin kannattava sijoitusmuoto toimii

Mitä on rahastosijoittaminen?

Rahastosijoittaminen tarkoittaa varojen sijoittamista rahasto-osuuksiin. Kyseessä on usein pankkien ja sijoitusyhtiöiden tarjoama ja hoitama palvelu, joka kerää asiakkaiden sijoittamat varat yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri kohteisiin, kuten osakkeisiin, raaka-aineisiin ja korkoihin. Kohteet muodostavat yhdessä sijoitusrahaston.

Kun säästät rahaa sijoitusrahastoon, ostat samalla osuuden rahastosta. Rahaston kautta voit myös sijoittaa esimerkiksi kehittyvien markkinoiden pörsseihin, joille piensijoittajan voi muuten olla vaikea sijoittaa.

Rahastojen asiantuntijat tekevät tarvittaessa muutokset sijoituksiin, joten rahastosijoittajan ei tarvitse seurata markkinoiden ja yhtiöiden tapahtumia niin aktiivisesti kuin esimerkiksi osakesijoittajan.

Rahastonhoitaja vastaa siitä, mitä arvopapereita rahasto ostaa tai myy. Jokaisella rahastolla on säännöt ja periaatteet, jotka ohjaavat rahastonhoitajan sijoituspäätöksiä. Aktiivisen rahaston hoitaja pyrkii rahaston sijoituksille vertailumarkkinan tuottoa parempaan tuottoon, indeksirahasto seuraa puolestaan aina tietyn markkinan kehitystä.

Kannattaako rahastoihin sijoittaminen?

Sijoittamiseen liittyy aina riski, vaikka sijoittaisi matalampiriskiseenkin rahastoon. Pörssin kehitystä on lähes mahdotonta ennustaa. Rahastosijoittaminen on yleensä kuitenkin pankkitalletussäästämistä kannattavampaa, sillä inflaatio syö pankkitilillä makaavien varojen arvoja vuosien kuluessa. Parhaat tuotot sijoittamisessa syntyvät pidemmällä tähtäimellä, ja suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta. Kaikkia varoja ei kannata kuitenkaan sijoittaa, vaan sijoitusten lisäksi on hyvä olla säästötilillä rahaa myös äkillisiin menoihin ja pahan päivän varalle.

Itselle sopivaa rahastoa valitessa on tärkeää kiinnittää huomiota rahastotyyppiin, sekä rahaston hoitokuluihin ja tarkastella näitä suhteessa omaan sijoitussuunnitelmaan ja riskinsietokykyyn.

Rahastoja on mahdollista vertailla rahoitusyhtiöiden ja pankkien sivustoilla tai muilla rahastovertailusivustoilla. Omien rahastojen rahaston hoitokulut voi tarkistaa rahaston avaintietoesitteestä. Kulut ilmoitetaan aina prosentteina per vuosi.

Mitkä ovat sijoittamisen kulut?

Rahastosijoittajalta voidaan periä seuraavanlaisia kuluja:

 • Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio: 0–3,0 %
 • Hallinnointipalkkio: 0,2 – 3,0 %
 • Säilytyspalkkio: 0,2 – 0,3 %
 • Välityspalkkio, jonka suuruus riippuu siitä, miten aktiivisesti rahastoa hoidetaan ja sijoituskohteita vaihdetaan

Näiden lisäksi saatetaan periä erilaisia yksittäisiä maksuja, kuten lasku kirjallisen osuustodistuksen tulostamisesta.

Kannattaako valita aktiivinen vai passiivinen rahasto?

Voit itse vaikuttaa joihinkin rahaston ominaisuuksiin ja kuluihin, kun valitset joko aktiivisen rahaston tai passiivisen rahaston.

Aktiivinen rahasto:

 • Rahastoa hoitaa työhön palkattu salkunhoitaja.
 • Hallinnointikulut passiivista rahastoa korkeammat salkunhoitajan palkan vuoksi. Kulut sisältävät riskienhallinnan, markkinatutkimuksen, raportoinnin ja sijoitusneuvonnan.
 • Hallinnointikulu on kiinteä prosenttimäärä: Esim. jos rahaston tuotto vuodessa on 5 % ja hallinnointikulu 2 %, jää sijoittajalle silloin 3 %. Jos taas vuosituotto on 1 % ja hoitokulut 2 %, rahaston arvo on hoitokulujen jälkeen negatiivinen.

Passiivinen rahasto:

 • Indeksirahasto, jossa ei ole salkunhoitajaa.
 • Rahaston indeksi seuraa, miten aktiiviset sijoittajat toimivat pörssissä ja sijoittaa automaattisesti tämän pohjalta.
 • Hoitokulut ovat yleensä aktiivista rahastoa alhaisemmat.

Se mikä rahasto on itselle sopivin, riippuu omasta riskiprofiilista ja tavoitteista. Passiiviset rahastot voivat sopia tehokkaille markkinoille sijoitettaessa eli markkinoille, joissa kukaan toimija ei voi säännöllisesti saada ylituottoa. Aktiivinen rahasto voi puolestaan olla hyvä apu sijoittajalle, joka haluaa esimerkiksi hajauttamisen vuoksi sijoittaa potentiaalisiin markkinoihin tai kohteisiin, jotka eivät itselle ole niin tuttuja.

Nainen katsoo kännykältä ja tietokoneelta rahastosijoituksiaan
Rahastosijoittamisen voi aloittaa kuka tahansa pienelläkin pääomalla ja ilman erityistä kokemusta sijoittamisesta.

Miten verotus tapahtuu?

Sijoittamisen osingot lasketaan pääomatuloksi ja niistä maksetaan pääomatuloveroa. Pääomatuloilla tarkoitetaan omaisuuden tuottamaa tuloa. Sijoitusten vero maksetaan osinkojen myyntivoitosta. Voitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta sen hankintahinta.

Pääomatulovero Suomessa on kiinteä, mutta porrastettu. Pääomatulojen vero on:

 • 30 % jos tulot vuodessa ovat 30 000 euroa tai alle
 • 34 % jos vuositulot ovat yli 30 000

Mikäli myyt rahastosi osinkoja kalenterivuoden aikana maksimissaan 1000 eurolla, myyntivoittosi on verotonta.

Verotus on rahastosijoittajalle suhteellisen yksinkertaista. Sijoittajan välittäjä, eli se taho, jonka kautta rahastoja ostetaan ja myydään, ilmoittaa verohallinnolle sijoittajan voitot ja tappiot. Verohallinto tekee ilmoituksen pohjalta esitäytetyn veroilmoituksen, jonka sijoittaja tulee itse tarkistaa. Tämän jälkeen verohallinto tekee veroilmoituksen pohjalta laskun, jonka sijoittaja maksaa.

Paljonko voin tehdä voittoa?

Rahastosijoittaminen tuottaa keskimäärin vähemmän voittoa kuin osakesijoittaminen, mutta kuitenkin enemmän kuin säästötalletukset. Realistisesti rahastosijoittajan on mahdollista odottaa noin 5 % vuosittaista voittoa. Vuosien kypsyttelyjen jälkeen jotkin kehittyvät rahastot voivat tuottaa jopa 10 % vuodessa. Nämä ovat kuitenkin riskialttiimpia sijoituksia pörssijoitusten tapaan, joten kaikkia säästöjä ei kannata niihin kiinnittää.

Voitot voidaan maksetaan asiakkaalle kahdella eri tavalla:

 • Tuottorahastojen voitot jaetaan osakkaiden kesken aina kerran vuodessa.
 • Kasvurahastojen voitot jätetään rahastoon tuomaan korkoa korolle. Sijoittaja voi ottaa rahaston kerryttämän myyntivoiton itselleen milloin tahansa.

Millaisia kokemuksia rahastosijoittamisesta on?

Rahastosijoittamisesta löytyy paljon erilaisia kokemuksia netin keskustelupalstoilta ja sijoittamista koskevista artikkeleista.

Positiivisia kommentteja rahastosijoittamisesta ovat:

 • Korkoa korolle efekti normaalin säästämisen sijaan
 • Helppous
 • Pienikuluiset rahastot, esimerkiksi Nordnetillä, Nordealla ja Seligsonilla

Negatiivisia puolia sen sijaan joidenkin mielestä ovat:

 • Pienet tuotot
 • Korkeat kulut etenkin joissain pankkien mainostamissa rahastoissa

Moni kokemuksiaan jakanut liputtaa osakesijoittamisen puolesta rahastosijoittamisen sijaan, sillä osakkeissa koetaan olevan isommat tuotot. Tämä ei kuitenkaan ole niin yksiselitteistä ja riippuu täysin valitusta rahastosta tai osakkeesta. Kyse onkin liiketoiminnan huolellisesta analysoinnista ja niihin perustuvista riskivalinnoista. Itselle sopivaa sijoitusmuotoa valitessa voi olla kannattavaa kääntyä asiantuntijan puoleen.

Rahastovinkkejä aloittelijalle

Rahastosijoittamisen voi aloittaa turvallisesti pienemmälläkin alkupääomalla. Mitään suurta asiantuntemusta ei lähtökohtaisesti tarvita, kunhan huijaukset osataan tunnistaa, eikä niihin lähdetä mukaan. On myös tärkeää ottaa huomioon, että mitä enemmän sijoitat, sitä paremmin pystyt hajauttamaan sijoituksesi ja näin vähentämään riskiä.

Voit aloittaa sijoittamisen esimerkiksi kuluttomia rahastoja hyödyntämällä, missä muista rahastoista poiketen et maksa merkintä-, lunastus-, hallinnointi- tai kaupankäyntipalkkioita. Tällaisia ovat esimerkiksi Nordnetin Superrahastot, joissa minimimerkintä on vain 15 €. Kyseessä on indeksirahasto, joka seuraa OMXH25-indeksiä eli Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä. Kyseinen rahasto sijoittaa osingot uudelleen kasvuosuuksien tavoin.

Kirjavinkkejä sijoittamisesta kiinnostuneille

Sijoittamista koskevaa kirjallisuutta löytyy nykyään runsaasti. Jos rahastosijoittaminen kiinnostaa ja kaipaat lisää tietoa ennen aloittamista, on sijoitukseen perehtyvissä kirjoissa paljon helposti omaksuttavaa tietoa.

Alla muutama esimerkki suosituimmista sijoituskirjoista:

 1. Sijoita kuin guru – Hyvä starttipaketti sijoittamiseen ja kompakti yhteenveto kahdeksan eri kuuluisan sijoittajan filosofioista.
 2. Miten sijoitan rahastoihin – Kattava ja helppolukuinen paketti rahastosijoittamisesta kiinnostuneille.
 3. Sijoittajaksi 7 päivässä – Kirja esittää 7 päivän ohjelman, jonka jälkeen lukija on valmis ostamaan ensimmäisen rahastonsa tai osakkeensa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko