Kansallinen tulorekisteri: mikä se on ja miten sitä käytetään?

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on vuonna 2019 käyttöönotettu kansallinen tietokanta, johon kerätään palkansaajien reaaliaikaiset tulotiedot. Aluksi kanta sisälsi vain palkkatiedot, mutta vuodesta 2021 lähtien siellä on ilmoitettu myös etuus- ja eläketiedot. Muut tulosi eivät kuulu rekisterin piiriin: jos olet esimerkiksi ottanut lainaa, se ei näy rekisterissä.

Tulorekisterin tarkoitus on helpottaa työnantajien palkkahallintoa. Sen sijaan, että palkkatietoa lähetetään useille eri tahoille eri aikatauluissa, tiedot täytyy ilmoittaa vain yhteen paikkaan. Tämä tekee palkkatietojen ilmoituskäytännöstä suoraviivaisempaa ja vähentää sen manuaalisia työvaiheita.

Yksityishenkilöä tulorekisteri auttaa esimerkiksi erilaisia etuuksia hakiessa Kelalta. Sen sijaan, että etuuden hakija lähettää hakemuksen ohessa liitteitä, Kela voi saada tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä. Tämä tehostaa Kelan toimintaa ja nopeuttaa hakemusprosesseja.

Miten sähköinen tietokanta vaikuttaa työntekijöihin ja työnantajiin?

Tulorekisteri on ollut käytössä vasta pari vuotta ja sillä on ollut suora vaikutus sekä tulonantajien että tulonsaajien elämään.

Tässä tarkemmat tiedot miten rekisteri on vaikuttanut:

⇒ Työnantaja

 • Tulorekisteri yksinkertaistaa työnantajien ja yritysten palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä, kun tiedot täytyy kirjata vain yhteen keskitettyyn rekisteriin.
 • Palkkatietojen ilmoittamisen aikataulu on nopeutunut. Tiedot tulee ilmoittaa aina viiden päivän kuluessa maksutapahtumasta.
 • Erillisiä vuosi-ilmoituksia ei enää tarvita.
 • Ilmoittaminen voidaan automatisoida valitsemalla tekninen rajapinta palkkajärjestelmän ja tulorekisterin välille. Tämä on vähentänyt manuaalisia työvaiheita.
 • Työnantaja voi keventää taakkaansa myös täyttämällä tulorekisterin minimivaatimusten lisäksi täydentäviä tietoja. Tämä vähentää jälkikäteen tehtävää selvittelyä esimerkiksi etuuspäätöksiin ja korvauskäsittelyihin liittyvissä tilanteissa.

⇒ Työntekijä

 • Voit seurata tulojasi ja sinulle maksettuja etuja helposti yhdestä paikasta reaaliajassa.
 • Asioiminen viranomaisten kanssa on helpompaa. Esimerkiksi Kelalta etuuksien hakeminen on vaivattomampaa, sillä he saavat tulorekisteristä tarvittavat tiedot nopeasti.
 • Sinun on mahdollista tarkistaa, onko työnantajasi huolehtinut omista ilmoittamisvelvollisuuksistaan vai onko annetuissa tiedoissa puutteita.
 • Tulorekisteri helpottaa oman talouden hallintaa. On helpompi tehdä suunnitelmia kun tulot ja menot ovat reaaliaikaisesti nähtävissä.

Mitkä tulolajit työnantajan tulee rekisteriin tarkalleen ottaen ilmoittaa?

Työnantajan tulee ilmoittaa tulorekisteriin nämä työstä maksetut tulolajit:

 • palkat
 • luontoisedut
 • palkkiot
 • työkorvaukset
 • muut ansiotulot
 • verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset

Kaikki yllä mainitut tiedot tulee ilmoittaa summasta riippumatta, eikä euromääräistä alarajaa ole.

Naishenkilö kannettavan tietokoneen äärellä kirjautumassa tulorekisteriin
Työntekijänä pääset kirjautumaan tulorekisteriin ja tarkastelemaan tulojasi reaaliajassa.

Miten rekisteriin kirjautuminen tapahtuu?

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan ja tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai organisaatiokortilla. Palveluun tulee tunnistautua jokaisella kirjautumiskerralla.

Voit esimerkiksi tunnistautua sähköiseen asiointipalveluun seuraavien pankkien verkkopankkitunnuksilla:

 • Osuuspankki
 • Danske Bank
 • Handelsbanken
 • Aktia
 • Nordea
 • POP Pankki
 • Säästöpankki
 • Ålandsbanken
 • S-Pankki
 • Oma Säästöpankki

Tunnistautumiseen on mahdollista käyttää vain henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia. Sähköiseen asiointipalveluun ei siis voi tunnistautua esimerkiksi yrityksen verkkopankkitunnuksilla.

Muita tunnistautumisvaihtoehtoja ovat:

 • Mobiilivarmenne, joka on SIM-kortilla oleva sähköinen tunniste, jonka avulla voit vahvistaa henkilöllisyytesi.
 • Varmennekortti. Näitä ovat esimerkiksi poliisin myöntämä sähköinen henkilökortti sekä Digi- ja väestötietoviraston myöntämä organisaatiokortti.
 • Katso-tunniste, joka on Digi- ja väestötietoviraston tarjoama yritystunniste, eikä sitä voi käyttää henkilökohtaiseen asiointiin. Katso-tunnisteella et näe sinulle ilmoitettuja tulotietoja etkä voi ilmoittaa yksityishenkilönä maksamiasi palkkoja. Huom. Katso-palvelun käyttö loppui 30.4.2021, jonka jälkeen tunnistautumiseen tulee käyttää jotakin muista yllämainituista vaihtoehdoista.

Kuinka ilmoitan palkat ja työnantajasuoritukset?

Työnantajana voit hoitaa palkkatietojen ilmoittamisen tulorekisteriin helposti Palkka.fi-palvelusta. Mikäli käytät Palkka.fi:tä jo palkanlaskentaan, voit valita, että ohjelma lähettää automaattisesti ilmoituksesi tulorekisteriin. Näin sinun ei enää erikseen tarvitse ilmoittaa palkkatietoja tulorekisteriin.

Mikäli et käytä tai halua käyttää Palkka.fi -palvelua, voit vaihtoehtoisesti ilmoittaa tiedot rekisteriin itse.

Milloin palkkatiedot ja muut suoritukset tulee ilmoittaa rekisteriin?

Suorituksia maksavien tahojen, kuten työnantajien, yhdistysten ja organisaatioiden, tulee ilmoittaa maksetuista palkoista ja muista suorituksista tulorekisteriin pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tämä ei kuitenkaan koske kotitaloustyönantajia, sillä heille on säädetty poikkeavat määräajat.

Palkkatietoilmoituksen voi antaa tulorekisteriin myös etukäteen, mutta aikaisintaan 45 päivää ennen maksupäivää.

Muita yleisiä kysymyksiä tulorekisteristä

Kuka näkee tulotietoni?
Tulorekisterin tietojen käyttäjiä ovat Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto sekä työeläkelaitokset ja ETK. Tiedon käyttäjät saavat rekisteristä vain sen tiedon, mihin heillä on oikeus ja mitä he tarvitsevat omassa toiminnassaan. Tulonsaajat näkevät rekisterissä vain omat tulotietonsa tai tiedot, joihin heillä on valtuutus.

Miten pääsen tarkistamaan omat tietoni?
Tulorekisteriin kirjaudutaan tulorekisteri.fi -sivulta. Tätä varten tarvitaan joko pankkitunnus, mobiilivarmenne, varmennekortti tai organisaatiokortti.

Ovatko henkilötietoni turvassa tulorekisterissä?
Kyllä. Tulorekisterin tietoja käsitellään korotetussa tietoturvatason ympäristössä.

Olen palkannut lastenhoitajan. Täytyykö minun tehdä ilmoitus tulorekisteriin?
Jos palkkaat itse työntekijän, olet kotitaloustyönantaja ja velvollinen ilmoittamaan maksamastasi palkasta tulorekisteriin.
Jos ostat palvelun ja maksat laskulla, sinun on selvitettävä, kuuluuko palveluntarjoaja ennakkoperintärekisteriin. Jos ei kuulu, sinun on tehtävä ilmoitus itse.

Kuinka suuresta palkasta minun on työnantajana tehtävä ilmoitus tulorekisteriin?
Tulorekisterissä ei ole euromääräistä alarajaa, eli kaikki maksetut palkat on ilmoitettava.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko