Kuinka säästää verovähennyksillä? Esittelyssä 4 helpointa tapaa

Veroilmoitusta jättäessä kannattaa nähdä vähän vaivaa ja katsoa lapusta muutakin, kuin veronpalautusten määrä. Veroilmoitukseen on hyvä perehtyä huolella ja miettiä, onko itsellä syntynyt verovähennyksiin oikeuttavia kuluja. Parhaimmillaan voi käydä niin, että joulukuussa tilillä odottaa entistä suurempi palautussumma. Veroilmoituksen tarkan palautuspäivämäärän voi tarkistaa omasta veroilmoituksesta.

Verovähennyksiä on kahta eri lajia. Ne, jotka verottaja ottaa automaattisesti huomioon ja ne, jotka on itse osattava ilmoittaa. Automaattisesti tehtäviä vähennyksiä on muun muassa perus-, eläke-, ja lapsivähennys. Mutta mitä kaikkia muita kuluja verovähennyksiin voi laittaa? Kokosimme listan yleisimmistä vähennyksen kohteista, joilla voit säästäminen onnistuu.

Helppo kotitalousvähennys

Oletko tehnyt asuntoosi jonkin remontin tai palkannut catering- palvelun lapsesi rippijuhliin? Tai kenties tilannut asentajan asentamaan tietokoneen ja internetyhteyden kuntoon? Jos vastasit edellä mainittuihin kohtiin kyllä, niin sinulle on hyviä uutisia. Nämä kaikki ovat esimerkkejä siitä, mistä kaikesta voi saada kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennystä voi saada erilaisista remonteista, tieto- ja verkkoliikenne asennuksista ja hoivatöistä. Kattava lista kotitalousvähennyksen kelpaavista kuluista löytyy täältä.

Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa ja maksimissaan vähennystä voi saada 2 250 euroon asti. Yhdessä puolison kanssa vähennystä voi saada yhteensä 4 500 euroa. Vähennyksessä otetaan huomioon ainoastaan tehdyn työn hinta. Siihen ei siis sisälly materiaaleista eikä matkoista aiheutuneita kustannuksia. Huolehdi siis siitä, että laskussa tai kuitissa on eritelty työn osuus kokonaishinnasta. Vähennyksen saadakseen työn suorittajan tulee olla ennakkoperintärekisterissä. YTJ:n verkkosivuilta pystyy helposti tarkastamaan onko yritys tai yrittäjä rekisterissä.

Tulonhankkimisvähennys jokaiselle palkansaajalle

Palkkatulojen hankkimisesta aiheutuvista kuluista on mahdollista saada verovähennyksiä. Tulonhankkimiskuluja ovat esimerkiksi tietokoneen hankinta, oman kodin käyttäminen työhuoneena ja ammattikirjallisuuden ostaminen. Kuluihin lukeutuu myös oman ammattitaidon ylläpitävä koulutus. Verottaja tekee automaattisen vähennyksen jokaiselle palkansaajalle 750 euroon saakka. Siitä ylimenevät kulut on osattava ilmoittaa itse.

Suuremmat hankinnat kannattaa aina keskittää samalle vuodelle. Silloin ei tarvitse “maksaa” omavastuuta kuin kerran, ja saa täten suurimman hyödyn.

Älä unohda työhuonevähennystä

Jos työskentelee paljon kotona, saattaa olla oikeutettu työhuonevähennykseen. Työhuonevähennystä voi saada jos työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta tai työhön liittyy huomattava määrä kotona tehtävää työtä. Freelancer-toimittajat ja graafiset suunnittelijat ovat oiva esimerkki tästä. Vähennyksen määrä riippuu siitä, onko kotona tehty työ satunnaista vai jatkuvaa. Vuonna 2017 työhuonevähennyksen määrä vaihteli 210 eurosta 840 euroon.

Työhuonevähennystä on mahdollista saada siinäkin tapauksessa, jos työskentelee kotona etänä. Vähennyksen määrä riippuu siitä, paljonko etäpäiviä työntekijä tekee vuodessa. Mikäli vuodessa tekee töitä etänä vähintään 50 % työpäivien kokonaismäärästä, voidaan vähennystä myöntää 820 euroa. Taas jos työskentelee enintään 50% päivistä kotona, voidaan vähennystä myöntää 410 euroa. Vähennys myönnetään vaikka työnantaja olisi järjestänyt työpaikalle työhuoneen.

Työhuonevähennystä voi saada, jos työskentelee paljon kotoa käsin

Työmatkavähennys yli 750 € kustannuksista

Työmatkavähennyksen saaminen on mahdollista, jos vuotuiset matkakustannukset työpaikan ja kodin välillä ylittävät 750 euroa. Vähennys lasketaan halvimman vaihtoehdon mukaan, joka on usein julkinen liikenne. Esimerkiksi Helsingin sisäisen liikenteen kausikortti maksaa vuodessa noin 650 euroa, joten se ei vielä oikeuta vähennykseen. Pääkaupunkiseudun seutulippu puolestaan maksaa vuodessa noin 1175 euroa, joten siitä on mahdollista hyvitystä.

Jos olet ollut työttömänä vuoden aikana, omavastuu on pienempi, kuitenkin minimissään 140 euroa. Jokainen täysi työttömyyskuukausi alentaa omavastuuta 70 euroa.

Entä työmatkat omalla autolla?

Oman auton käytöstä saa kilometrikorvausta vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Niitä voi olla esimerkiksi se, ettei julkinen liikenne kulje lainkaan, tai että odotusaika venyy kohtuuttoman pitkäksi. Kilometrikorvauksen määrä on 0.24 €/km. Voit saada työmatkavähennystä vaikka käyttäisitkin omaa autoa. Tällöin matkan hinta lasketaan kuitenkin halvimman vaihtoehdon mukaan.

Ilmoittaminen käy helposti

Veroilmoituksen täyttäminen on luultua helpompaa. Merkitset vain tietosi niille varattuun kohtaan. Jos ilmoituksessa pyydetään täyttämään liitteitä, ne löytää helposti vero.fi sivuilta. Muista että veroilmoitusta ei tarvitse lähettää, jos siihen ei tule muutoksia. Sen voi täyttää paperisen version lisäksi myös internetissä. Ilmoituksen täyttämistä voi harjoitella demoversiolla. Sen avulla varsinaisen ilmoituksen tekeminen käy sulavammin.
Jos teet korjauksia esitäytettyyn veroilmoitukseen, muista säilyttää kuitit tallessa. Niitä ei tarvitse lähettää veroilmoituksen mukana. Kuitteja ja tositteita voi säilyttää myös digitaalisessa muodossa, kunhan ne on mahdollista tulostaa tarvittaessa. Kuitteja ja tositteita on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko