Kotitalousvähennys – Hae verohelpotusta teetetyistä töistä

Mikä on kotitalousvähennys ja kuka voi hakea sitä?

Kotitalousvähennys on verohelpotus, jota voi saada kotiin ostetuista töistä, kuten siivouksesta, lastenhoidosta, asunnon remontoinnista sekä tietoteknisten laitteiden asennuksesta. Se on yksi tapa säästää vuoden aikana kertyneissä kuluissa. Muita helppoja tapoja säästää kuluissa on hakea verovähennyksiä veroilmoituksella ja yhdistää lainat.

Kuka tahansa kotonaan tehdystä työstä palkkaa tai työkorvausta maksanut kansalainen voi hakea vähennystä. Työsuoritus voi olla yksittäinen tai toistuva.

Vähennystä maksetaan vain yksityishenkilöille. Yhteisöt tai yritykset eivät voi hyödyntää sitä. Jos kyseessä on esimerkiksi asunto-osakeyhtiö, on sen osakkaana mahdollista saada vähennystä vain työsuorituksista, jotka lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan ovat osakkaan vastuulla. Henkilöiden lisäksi kotitalousvähennystä voivat saada myös kuolinpesät. Kuolinpesään sitä voi saada ainoastaan vainajan kuolinvuonna.

Vähennystä ei voi saada itse tehdystä työstä, vaan sitä myönnetään vain silloin, kun työsuoritus on teetetty ulkopuolisilla palveluntarjoajilla. Korjauksista ei makseta vähennystä, jos viet omaa tavaraasi korjattavaksi liikkeeseen. Työn tulee tapahtua omassa, henkilökohtaisessa käytössä olevassa asunnossa. Esimerkiksi sijoitusasunnoissa tehdyt työt tai palvelut eivät oikeuta verovähennyksiin.

Mikä on vähennyksen määrä vuonna 2023?

Vuonna 2023 vähennykseen on tullut väliaikaisia muutoksia. Muutokset koskevat kotitalous-, hoito- ja hoivatyön sekä öljylämmityksestä luopumisen vähennyksiä. kotitalous-, hoito- ja hoivatyön muutokset ovat voimassa vuoden 2023 loppuun ja öljylämmityksen muutokset vuoden 2027 loppuun.

Vähennys lasketaan työn arvonlisäverollisesta hinnasta. Mukaan lasketaan vain tehdyn työn osuus eikä esimerkiksi työhön tarvittavia materiaaleja.

Remonttitöistä sekä muista vastaavista  töistä vuonna 2023 kotitalousvähennyksenä voidaan vähentää:

 • 40 % työkorvauksesta, joka on maksettu ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle
 • 15 % maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut, jos palkkaa töyntekijän

Vuonna 2023 vähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa vuodessa. Kyseinen summa voi koostua pelkästään remontti-, kotitalous- tai tietotekniikkatöistä tai olla yhdistelmä näitä kaikkia. Maksimivähennyksen eli 2 250 euroa voit saada, jos ostamiesi palveluiden osuus on yhteensä 5 875 euroa.

Vähennyssummasta vähennetään aina vielä vuotuinen 100 euron omavastuuosuus. 100 euron omavastuuosuus on kiinteä ja sama kaikille riippumatta siitä, minkä suuruinen itse vähennys on.

Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä yhteensä 4500 euroa. Mikäli vähennys on vuodelta yhteensä korkeintaan 2 250 euroa, kannattaa vähennys silloin hakea vain toisen puolison verotukseen, jotta omavastuuosuuskin tulee maksettua vain kerran. Jos puolestaan vähennys ylittää maksimin, vähennetään silloin vähentämättä jäänyt määrä toisen puolison veroista automaattisesti.

Kotitalous-, hoito- ja hoivatyöstä sekä öljylämmityksestä luopumisesta voidaan vähentää:

 • 60 % työkorvauksesta, kun työ on ostetty yritykseltä
 • 30 % maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut, jos palkkaa töyntekijän

Vähennyksen enimmäismäärä on 3500 euroa vuodessa. Omavastuuosuus on 100 euroa.

Kotitalousvähennyslaskuri laskee puolestasi vähennyksen määrän.

Mistä töistä voi tarkalleen ottaen saada vähennystä?

Kotitalousvähennystä on mahdollista hakea ja saada kaikista tavanomaisista töistä, joita tehdään kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Näitä ovat kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöt sekä kodin kunnossapito- ja perusparannustyöt. Myös tietoteknisten laitteiden asennus- ja neuvontapalvelut kuuluvat vähennykseen oikeuttaviin töihin.

Esimerkiksi seuraavat työt ovat vähennyksenalaisia töitä:

 • kaikki kodin huoneiden remonttityöt
 • talon maalaus
 • turvalukon asennus
 • ulkorakennuksen maalaus
 • lumenluonti
 • nurmikon leikkaus
 • puutarhatyöt
 • siivoustyöt
 • ruoanlaitto
 • vaatteiden huolto
 • lasten tai vanhusten hoito
 • tietokoneiden asennus

Vähennyksen voi saada oman asunnon tai vapaa-ajan asunnon lisäksi myös omien tai puolison vanhempien tai isovanhempien kodeissa tai vapaa-ajan asunnoissa tehdystä työstä.

Asuntojen määritelmä käsittää myös piha-alueella, eli kaavan mukaisella tontilla tai haja-asutusalueen enintään 10 000 neliömetrin alueella sijaitsevat rakennukset.

Yhteiskäytössä olevien vapaa-ajan asuntojen töistä voi myös hakea vähennystä ja osakas henkilö voi hakea vähennystä siinä määrin, kun on kuluihin osallistunut. Mikäli kyseessä on asunto-osakeyhtiö, voi verovähennystä saada työstä, joka on osakkaan vastuulla.

Tilastojen mukaan suurin osa kaikista haetuista vähennyksistä on koskenut kodin kunnossapitotöitä ja remontteja. Myös hoiva- ja hoitotyön vähennyskysyntä on ollut kasvusuuntainen.

Oikeuttaako nuohous vähennykseen?

Vaikka useat kiinteistöihin kohdistuvat huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet kuuluvatkin vähennyksen piiriin, nuohous ei ole yksi niistä. Tulisijojen ja hormien kunnossapito ja niiden huolto ovat kiinteistön haltijan lakisääteinen velvollisuus. Nuohoustyöt on suoritettava säännöllisesti määriteltyjä asetuksia noudattaen ja vaikka itse työ onkin asunnon haltijan vastuulla, päättävät viranomaiset miten työ hoidetaan aluettain.

Säännölliset ja määräajoin toistuvat kunnossapitotyöt eivät yleensä kuulu kotitalousvähennykseen ja nuohous on yksi näistä. Nuohoojat suorittavat hormien nuohouksen lisäksi muitakin työtehtäviä, jotka lasketaan mukaan vähennyksen piiriin. Näitä ovat esimerkiksi ilmanvaihtolaitteiden ja öljypolttimien huollot, puhdistukset, mittaukset ja säädöt.

Mies tekee kotitalousvähennykseen kuuluvaa remonttia ja asentaa ikkunaa
Kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvat monet kodissa tapahtuvat työt remonteista siivoukseen ja lastenhoitoon.

Kuinka verovähennystä haetaan?

Henkilö, joka teettää työn, hakee vähennystä verottajalta. Kaikista helpoiten ja kätevimmin haku hoituu Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Yrittäjä tai yritys, joka työn tekee, kuten siivoaja tai remonttifirma ei voi hakea vähennystä.

Vähennyshakemusta ja ilmoitusta varten tarvitaan kuitti ostetusta työstä. Kuitissa tulee näkyä:

 • Yrityksen Y-tunnus
 • Itse työn osuus laskun loppusummasta, jos työhön sisältyvät myös esimerkiksi materiaalit
 • Työn arvonlisäverollinen osuus

Jos puolestaan palkkaat työntekijän, täytyy sinun ilmoittaa:

 • Työntekijän henkilötunnus
 • Työntekijälle maksettu bruttopalkka, sisältäen ennakonpidätyksen
 • Tiedot palkkojen sivukuluista

Tiedot vähennyksestä täytyy ilmoittaa joko verokortille tai veroilmoitukseen. Verokortille ilmoittaessa, vähennysedun saa heti. Muutosta ennakonpidätysprosenttiin ja uutta verokorttia voi hakea myös Omaverossa. Mikäli teetetyt työt ilmoitetaan esitäytettyyn veroilmoitukseen, saadaan vähennyksen veronpalautuksena tai pienempänä jäännösverona vuoden lopussa.

Ensisijaisesti vähennys tapahtuu ansio- ja pääomatulojen verosta ja se myönnetään sinä vuonna, kun yritykselle on työstä maksettu. Eli vaikka esimerkiksi siivoustyö olisi suoritettu vuoden lopussa, mutta siitä laskutetaan seuraavan vuoden alussa, huomioidaan se verotuksessa sen laskutusvuonna.

Huomioi, että kuitit ja tositteet tulee pitää tallessa 6 vuotta verovuoden jälkeen verottajan tarkistusten varalta.

Voiko vähennystä siirtää seuraavalle vuodelle?

Saat aina vähennyksen siltä vuodelta, jona olet maksanut teetetyn työn laskun tai työntekijän palkan. Vähennystä on saatavilla aina tietty määrä kutakin kalenterivuotta kohti. Yli mennyttä laskutettua summaa ei ole mahdollista siirtää seuraavalle verovuodelle.

Voiko vähennystä hakea takautuvasti?

Rahaa on mahdollista saada takautuvasti unohtuneesta kotitalousvähennyksestä. Vuonna 2016 oikaisua oli vielä mahdollista hakea 5 vuotta taaksepäin. Vuonna 2017 sääntö kuitenkin muuttui ja nykyään oikaisua kotitalousvähennykseen voi hakea takautuvasti 3 vuoden ajan kunkin verovuoden alusta alkaen.

Vuonna 2021 voit hakea takautuvaa vähennystä seuraavasti:

 • 2016: haettavissa vuoden 2021 loppuun (5 vuoden sääntö oli voimassa)
 • 2017: ei enää onnistu (3 vuoden sääntö tuli voimaan)
 • 2018: haettavissa vuoden 2021 loppuun
 • 2019: haettavissa vuoden 2022 loppuun
 • 2020: haettavissa vuoden 2023 loppuun

Jotta saat oikaisun vähennykseen, tulee sinun ottaa yhteyttä verottajaan. Vähennystä on mahdollista hakea muutamalla eri tavalla:

 1. vaihtoehto: Täytä verotoimiston virallinen oikaisuvaatimus liitteineen.
 2. vaihtoehto: Lähetä vapaamuotoinen oikaisuvaatimus, joka sisältää seuraavat tiedot: muutoksenhakijan nimen ja henkilötunnuksen, verovuosi mihin muutosta haetaan, miten verotusta halutaan muuttaa ja mitkä ovat sen perusteet.
 3. vaihtoehto: Pyydä vähennystä takautuvasti suoraan verohallinnon nettisivuilta ja seuraa ohjeita siitä, kuinka vähennys on mahdollista saada jälkikäteen ja kuinka täyttää hakemus.

Verotoimisto voi olla sinuun yhteydessä mahdollisia lisätiedusteluja ja varmistuksia varten, joten kaiva esiin kuitit ja tiliotteet, josta vähennykseen oikeuttavat maksut tulevat ilmi.

Vaikuttavatko tuet vähennykseen?

Vähennystä ei voi tehdä työstä, johon saadaan jo esimerkiksi omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Myös muun muassa myönnetyt palkkatuet, palvelusetelit tai korjausavustukset estävät sen hyödyntämisen.

Myönnetäänkö kotitalousvähennystä eläkeläiselle?

Eläketietojen verotukseen voi tehdä vähennyksen samalla tavalla kuin ansiotulojen verotukseen. Vähennyksen käyttäjistä noin 175 000 onkin eläkeläisiä.

Sinua saattaisi kiinnostaa seuraavat artikkelimme

Valikko