Kotitalousvähennyslaskuri: laske paljonko saat vähennystä

Kotitalousvähennyslaskuri laskee vähennyksen määrän

Kotitalousvähennyslaskuri laskee sinulle, kuinka paljon vähennystä voit saada teetetyistä töistä ja palkkakustannuksista. Laskuri ottaa huomioon ajankohtaiset vähennysprosentit sekä omavastuuosuuden. Valitse vain onko kyseessä ostettu työ vai maksettu palkka, ja täytä vastaavaan laskuriin työn hinta tai palkan suuruus. Muista, että yritykseltä ostetusta työstä merkitään vain työn osuus eikä esimerkiksi materiaali- tai matkakustannuksia. Muista hyödyntää myös muut hyödylliset laskurimme kuten lainalaskuri.

Laske ostetusta työstä saatava vähennys

Laske maksetusta palkasta saatava vähennys

Mistä töistä voi tehdä vähennyksen?

Kotitalousvähennyksen voi saada kotona tai vapaa-ajan asunnolla teetetyistä kotitalous-, hoiva- tai hoitotöistä sekä kiinteistön kunnossapito- ja perusparannustöistä. Työn tulee olla teetetty ulkopuolisella henkilöllä, eikä vähennystä ole mahdollista saada itse tehdystä tai samassa taloudessa asuvien henkilöiden toimesta tehdystä töistä.

Vähennys tehdään sen vuoden veroista, minä vuonna työ on teetetty tai palkan maksu on suoritettu. Mikäli olet jo maksanut verovuonna oikean määrän veroa, saat vähennyksen itsellesi veronpalautuksena. Jos puolestaan olet maksanut veroja liian vähän, kotitalousvähennys vähentää maksettavaksesi tulossa olevaa täydennysveroa.

Jos olet oikeutettu erilaisiin tukiin tai teetetty työ on esimerkiksi vakuutuskorvauksen alainen, et ole silloin oikeutettu vähennykseen.

Kuinka paljon kotitalousvähennys on?

Vuonna 2021 maksimikotitalousvähennys on 2 250 euroa. Omavastuun määrä on 100 euroa vuodessa. Olet oikeutettu 40 % vähennykseen työn osuudesta, jos työ on ostettu yritykseltä. Tämä tarkoittaa sitä, että maksimivähennyksen 2 250 euroa saat siis silloin, kun yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta vähintään 5 875 euroa. Jos kyseessä on palkattu työntekijä, on vähennys silloin 15 % palkasta sekä palkkaan liittyvät sivukulut. Kotitalousvähennyslaskuri laskee vähennyksen määrän sekä työstä että palkasta.

Vähennys on henkilökohtainen, joten puolison kanssa vähennystä voi saada yhteensä 4 500 euroa vuodessa. Myös avopuoliso on oikeutettu vähennykseen.

Jos puolisoiden vähennys on yhteensä korkeintaan 2 250 euroa vuodessa, on silloin mahdollista hakea koko vähennys vain toisen puolison verotuksessa. Näin omavastuu tarvitsee maksaa vain kerran. Kotitalousvähennyksen voi myös jakaa puolisoiden kesken.

Esimerkki:

Olette yhdessä puolison kanssa teettäneet kodin remontin, jonka loppusumma on 10 000 ja työn osuus 8 0000 euroa. Kulut jaetaan puoliksi, joten kumpikin merkitsee vähennyshakemukseen 4 000 euroa. Kotitalousvähennys sekä 100 euron omavastuu vähennetään tässä tapauksessa molempien verotuksesta.

Mikäli kuluja ei jaeta ja toisen puolison vähennyksen maksimimäärä ylittyy, verohallinto siirtää silloin ylimenevän osuuden automaattisesti puolison verotukseen.

Miten vähennys lasketaan?

Helpoiten laskeminen onnistuu kotitalousvähennyslaskurilla. Jos haluat tehdän laskusuorituksen itse, seuraavat esimerkit auttavat sinua laskemaan vähennyksen määrän.

Voit vähentää yrityksellä teetetyistä töistä 40 % työn hinnasta. Tästä vähennetään vielä omavastuuosuus, jonka jälkeen saadaan lopullinen kotitalousvähennyksen määrä.

Esimerkki:

Maksimimäärän eli 2 250 euroa kotitalousvähennystä saat, kun yritykselle maksetaan työstä 5 875 euroa. 5 875 euroa x 40 % – omavastuu 100 euroa = 2 250 euroa.

Mikäli kyseessä on palkattu työntekijä, on laskutustapa ja vähennys silloin hieman erilainen: 15 % maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvät sivukulut. Kun tästä vielä vähennetään omavastuuosuus, saadaan kotitalousvähennyksen summa. Maksimi on silloinkin 2 250 euroa.

Esimerkki:

Maksimimäärän eli 2 250 euroa saat, kun työntekijän palkkaan ja sivukuluihin menee yhteensä 15 700 euroa. 15 700 x 15 % – omavastuu 100 euroa = 2 250 euroa.

Maalaustöissä oleva nainen istuu lattialla kännykkä kädessään ja laskee kotitalousvähennyslaskurilla
Kotitalousvähennyslaskuri laskee puolestasi, paljonko voit saada verohelpotusta ostamastasi työstä tai maksamastasi palkasta.

Milloin vähennys ilmoitetaan?

Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen ja työn maksuvuosi on ratkaiseva tekijä siinä, minkä vuoden verotukseen ilmoitat tiedot.

Esimerkki:

  1. Työ on tehty 8.6.12.2020 ja lasku maksettu 30.6.2020. Tällöin vähennys ilmoitetaan vuoden 2020 verotuksessa.
  2. Työ on tehty 20.12.2020 ja lasku maksettu 4.1.2021. Tällöin vähennys ilmoitetaan vuoden 2021 verotuksessa.

Jos työ ajoittuu vuodenvaihteeseen, on vähennys mahdollista hyödyntää kahtena eri verovuotena laskujen maksupäivien mukaan. Myös omavastuu maksetaan tällöin molempina vuosina.

Vähennys voidaan ilmoittaa veroilmoitukseen tai muutoksena verokortille. Mikäli vähennys on jäänyt aiempina vuosina hakematta, voi sitä hakea oikaisuvaatimuksella myös kolmelta edelliseltä vuodelta.

Miten vähennystä haetaan?

Hakemuksen verottajalle tekee työn teettäjä. Kaikista helpoiten vähennyksen hakeminen hoituu OmaVero-verkkopalvelun kautta.

Ilmoitusta varten tarvitaan yrityksen Y-tunnus sekä työn osuus laskun loppusummasta. Molemmat löytyvät yleensä kuiteista tai laskuista.

Kuluvan verovuoden vähennyksen voi ilmoittaa verokortille tai veroilmoitukseen. Mikäli tiedot ilmoitetaan verokortille, on vähennys mahdollista saada heti muutoksena ennakonpidätysprosenttiin. Jos vähennystä puolestaan haetaan veroilmoituksessa, saadaan se silloin veronpalautuksena tai vuoden lopun pienempänä jäännösverona.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko