Osakesijoittaminen: Näillä helpoilla vinkeillä pääset alkuun

Mitä on osakesijoittaminen?

Osakesijoittaminen tarkoittaa yhtiöiden osakkeiden ostamista ja myymistä. Osakesijoittamista kutsutaan myös pörssisijoittamiseksi, sillä siinä käydään kauppaa pörssissä noteerattujen yhtiöiden osakkeista. Mitä isompi yhtiö on kyseessä, sitä vilkkaampaa on kaupankäynti. Sijoittamiseen ryhtyessä hyvien sijoituspäätösten tekeminen voi aluksi tuntua hankalalta, mutta usein ajan kuluessa ja kokemuksen karttuessa osakesijoittamisesta muodostuu mielenkiintoinen harrastus.

Osakesijoittaminen sisältää aina riskin sijoitusten arvon laskusta, mutta samalla on mahdollista saada varoille erittäin hyvää tuottoa. Tuotto-odotus ja riskit kulkevat aina käsi kädessä: mitä suurempi riski, siitä suurempaa tuottoa on sijoitukselle mahdollista saada. Alhaisemmalla riskillä sen sijaan saa pienemmät tuotot.

Koska osakkeilla käydään paljon kauppaa, osakesijoittamiseen on kehittynyt lukuisia erilaisia sijoitusstrategioita. Niitä ovat esimerkiksi:

 • osta ja pidä
 • tee päiväkauppaa
 • osta syksyllä
 • myy keväällä
 • osta yritystä, älä osaketta
 • tutki kurssikäyrien muotoja
 • tutki yhtiöiden tunnuslukuja
 • käytä eri strategioiden yhdistelmiä

Strategioita on periaatteessa melkein yhtä paljon kuin sijoittajiakin. On hyvä kuitenkin muistaa, että se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle.

Paljonko alkupääomaa täytyy olla?

Varsinaista minimisummaa osakesijoittamiseen ei ole. Suositeltava sijoitussumma on kuitenkin sellainen, ettei kaupankäyntikulujen osuus koko kauppasummasta muodostu liian suureksi: yksi prosentti kauppasummasta on yleensä hyvä raja kuluille.

Esimerkiksi: Sijoita vähintään 500 euroa kerralla, jos kaupankäyntipalkkio on 5 € ja 700 euroa kerralla, jos palkkio on 7 €.

Osakesijoittamisessa riskit ovat aina suuremmat kuin esimerkiksi korkosijoituksissa, joten on oma riskinsietokyky ja henkinen kantti kannattaa ottaa huomioon. Hyvä nyrkkisääntö on sijoittaa vain se summa, jonka olet pahimmassa tapauksessa valmis menettämään. Suuremman riskin sisältävien osakkeiden tuottopotentaali on korkeampi ja pitkäjänteisellä sijoittamisella sinulla on mahdollisuus tavoitella korkeampaa tuottoa sijoituksillesi. Suositeltava sijoitusaika osakkeisiin onkin vähintään 7 vuotta.

Miten aloittaa osakesijoittaminen? 6 askelta alkuun

Osakesijoittaminen ei ole niin vaikeaa kuin usein annetaan ymmärtää, mutta vaatii kuitenkin sopivaa riskinsietokykyä ja pitkäjänteisyyttä.

Ennen aloittamista on hyvä tutustua sijoittamisen riskeihin ja laatia niiden pienentämiseksi suunnitelma sijoitusten hajauttamiseksi.

Pääset alkuun seuraavan kuuden askeleen avulla:

 1. Vertaile eri palveluntarjoajat ennen sijoittamiseen tarkoitetun tilin avaamista. Eri palveluntarjoajien välitys- ja palvelumaksuissa voi olla paljonkin eroja.
 2. Avaa osakkeiden kaupankäyntiä ja säilyttämistä varten arvo-osuustili palvelua tarjoavaan pankkiin. Siirrä sijoittamista varten tilille vain sellaista rahaa, jota et tarvitse lyhyellä aikavälillä ja jonka määrän heittely ei aiheuta sinulle harmaita hiuksia.
 3. Perehdy osakkeisiin ja sijoittamiseen. Esimerkiksi eri pankkien tarjoamat sijoituskoulut, nettioppaat tai sijoittamista koskevat kirjat ovat hyvä tapa päästä alkuun. Ota myös selvää yhtiöstä, jonka osakkeisiin aiot sijoittaa ja seuraa heidän toimintaansa.
 4. Tee sijoitussuunnitelma. Mieti miksi sijoitat, mitä varten ja kuinka kauan. Muista, että mitä pidempään sijoitat, sitä pidempään ehdit kartuttaa korkoa korolle –efektiä.
 5. Hajauta sijoituksesi. Hajauttaminen eli rahojen jakaminen useaan kohteeseen on ainoa tapa alentaa riskiä alentamatta tuottoa. On kannattavaa hajauttaa sijoitukset myös eri toimialoilla ja maantieteellisellä alueilla toimivien yritysten välille. Ajallisessa hajauttamisessa puolestaan kaikkia varoja ei sijoiteta samalla kertaa, vaan hiljalleen ja säännöllisesti. Näin kaikkia ostoja ei tule tehtyä kurssien ollessa korkeimmillaan.
 6. Osta ensimmäiset osakkeesi. Mallisalkku, Aamukatsaukset ja Inderes osakevertailu auttavat oikeiden osakkeiden löytämisessä. Palveluiden avulla osakkeita voi laittaa järjestykseen eri tunnuslukujen mukaan.

Voiko osakekaupan aloittaa netissä?

Osakekauppaa voi tehdä monien toimijoiden verkkopalveluissa ja osakekaupan aloittamiseen riittää yleensä netissä tehtävä sopimus. Monilla toimijoilla itse osakkeiden säilytys on ilmaista, joten maksat yleensä vain osto- tai myyntikohtaisista kaupankäyntikuluista.

Esimerkiksi OP ja Nordea ovat tehneet osakekaupankäynnin aloittamisesta netissä asiakkaille erittäin helppoa.

Nainen tutkii osakesijoituksia paperilta ja tietokoneelta
Osakesijoittamisen voi aloittaa netissä omalla kotikoneella. Aihetta voi myös helposti opiskella itsenäisesti.

Mitkä ovat osakesijoittamisen kulut?

Osakkeiden oston yhteydessä peritään pieni palkkio, joka voi olla prosentuaalinen tai kiinteä. Esimerkiksi 1000 euron osakeoston kulut voivat olla noin 8 euroa.

On hyvä kiinnittää huomiota sijoitusten kuluihin, sillä pienetkin prosentin kymmenykset pienentävät korkoa korolle -efektin voimistumista yllättävän paljon vuosien saatossa.

Kaupankäyntikulujen takia hyvin pieniä osakeostoja ei välttämättä ole järkevää tehdä. Hyvänä nyrkkisääntönä on, ettei kannata tehdä osakekauppoja, mikäli kaupankäyntikulut ylittävät 1 prosentin ostosummasta!

Mikä on osakkeiden tuotto?

Osakkeita valitessa ja niiden tuottoa miettiessä, on sijoittajan päätettävä sijoittaako osakkeisiin odottaen niiden arvon nousua vai puolestaan osinkoja maksavan yhtiön osakkeisiin eli osinko-osakkeisiin.

Useat sijoittavat pitävät eräänä sijoitusvaihtoehtona kasvuosakkeita, jotka ovat osakkeita, joiden arvon oletetaan kasvavan tulevaisuudessa. Markkina-arvo tämän kaltaisissa yhtiöissä on korkealla, vaikkei sen taseesta laskettava kirjanpitoarvo vielä sitä suoranaisesti kerro. Kun nämä osakkeet myydään ostohintaa kalliimmalla, saadaan luovutusvoittoa eli myyntivoittoa.

Kasvuosakkeisiin sijoittavan tulee muistaa seuraava: vaikka mahdollisuus osakkeiden arvon moninkertaistumiseen on olemassa, niin on myös riski sijoitusten häviämiselle, jos yritys ei lunastakaan odotusarvoaan.

Toinen tapa saada pääomatuloa osakkeista on osingot. Yhtiöt jakavat liiketoiminnasta saatuja voittoja osinkoina osakkeenomistajilleen.

Vuosittaisissa yhtiökokouksissa tulee tietoa yhtiön osingonjaosta, sen suuruudesta ja ajankohdasta. Vaikka osinkoja yleensä maksetaankin kerran vuodessa, voivat jotkin yhtiöt jakaa puolivuotis-, kvartaali- tai lisäosinkoja.

Kohdeyrityksiä miettiessä, on tärkeää tarkistaa maksaako yhtiö osinkoja, milloin ne maksetaan ja minkä verran niitä saa. Yhtiöiden osinkotiedot löytyvät muun muassa vuosittaisesta osinkokalenterista. Etenkin osingon irtoamispäivä on oleellinen, koska jos omistaa yhtiön osaketta ennen tuota päivää, on silloin oikeutettu saamaan osinkoa.

Miten verotus tapahtuu?

Osakesijoittamisen tuotot kuuluvat pääomatuloveron alaisuuteen. Tuottoja koskee 30 % vero, kun pääomatuloja on vuodessa alle 30 000 euroa. Ylimenevältä osuudelta vero on 34 %.

15 % osingoista on verovapaata pääomatuloa, joten verotuksen alaiseksi jää 85 % osingoista.

Mitkä ovat hyviä kirjoja osakesijoittamisesta kiinnostuneelle?

Mikäli osakesijoittaminen kiinnostaa ja haluat tutustua sijoittamisen maailmaan syvemmin, löytyy aiheesta useita erilaisia teoksia.

Sijoittamisen oppaat ja kirjat tarjoavat kattavan kokonaiskuvan sijoittamisesta ja sopivat niin aloitteleville kuin hieman kokeneemmillekin sijoittajille.

Tutustu esimerkiksi näihin suomalaisiin teoksiin, joissa osakesijoittamista käsitellään eri perspektiiveistä:

 1. Osakesijoittajan maailmanvalloitus – Sijoittajan opas, jossa kotimaan markkinoiden lisäksi keskitytään ulkomaisiin yhtiöihin sijoittamiseen.
 2. Tähtäimessä osakkeet – Tutustu sijoittamisen perusasioihin tämän selkokielisen teoksen avulla. Kirja sisältää opettavaisia tarinoista, joissa tiivistyy sijoituskirjallisuuden viisauksia ja virheiden oppimisia vuosien varrelta.
 3. Miten sijoitan pörssiosakkeisiin – Kaikkien aikojen myydyin suomalainen sijoituskirja, joka antaa selkeän ja ymmärrettävän kokonaiskuvan pörssiosakkeisiin sijoittamisesta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko