Osakeyhtiön perustaminen – Ohjeet ja vinkit aloittamiseen

Osakeyhtiö, lyhennettynä Oy, on yleisin yritysmuoto Suomessa. Vuoden 2021 alussa kaupparekisteriin merkittynä oli noin 261 000 osakeyhtiötä. Sen perustaminen on nopeaa ja helppoa. Tästä jutusta löydät tärkeimmät tiedot osakeyhtiön perustamisesta. Muista myös tutustua muihin yrittäjien palveluihimme kuten yrityslainan hakemiseen.

Mikä on osakeyhtiö?

Kuten nimestä jo käy ilmi, osakeyhtiö on osakkeista muodostuva yhtiömuoto ja sen omistus jakaantuu osakkeiden mukaan. Osakeyhtiö sopiikin tämän takia erinomaisesti useamman omistajan yritysmuodoksi.

Osakeyhtiö voi olla julkinen (Oyj), jolloin kuka tahansa voi tulla sen omistajaksi ostamalla osakkeita tai yksityinen (Oy), jolloin osakkeista ei käydä avointa kauppaa.

Kyseessä on toimintamalliltaan pääomayhtiö, jossa osakeyhtiön omistajat, eli osakkaat, ovat vastuussa yhtiön velvoitteista vain sijoittamallaan pääomalla. Esimerkiksi konkurssin tapauksessa yrittäjä ei siis ole henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen lainoista ja muista velvoitteista, ellei hän ole itse ollut yrityksen lainojen takaajana.

Miten osakeyhtiö perustetaan?

Yritystä perustettaessa on paljon asioita, joita on käytävä läpi ennen liiketoiminnan aloittamista. Tähän kuuluu muun muassa liikeidean pohjalta hiottu liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma.

Kun osakeyhtiö on valmis perustettavaksi, rekisteröidään se perustamisilmoituksella Patentti- ja rekisterihallituksen eli PRH:n kaupparekisteriin. Samalla ilmoituksella voi yrityksen listata myös Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Perustamisilmoituksen voi tehdä verkossa, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Osakepääoma on nolla euroa
  • Osakkeiden merkintähinta on nolla euroa
  • Yhtiölle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys

Jos yllä mainitut ehdot eivät täyty, on ilmoitus tehtävä paperilomakkeilla.

Perustamisen yhteydessä on kummassakin tapauksessa ilmoitettava seuraavat tiedot:

  • Toimitusjohtajan, osakkeenomistajien sekä mahdollisten hallitusten jäsenten, tilintarkastajien, prokuristien tai edustamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset.
  • Toiminimi, toimiala, tilikausi, kotipaikka sekä mahdolliset aputoiminimet ja niiden toimialat.
    Kun sähköiset allekirjoitukset on tehty ja ilmoituksen käsittelymaksu on maksettu PRH:n kaupparekisteriin, saadaan osakeyhtiölle Y-tunnus sekä ilmoituksen kirjausnumero.

Osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma oli aiemmin 2500 euroa, mutta nykyään osakeyhtiön perustamiseen ei enää vaadita minimialkupääomaa.

Kuinka kauan osakeyhtiön perustaminen kestää ilmoituksen lähettämisestä?

Perustamisilmoituksen käsittelyaika on keskimäärin 3-5 päivää siitä, kun rekisteriviranomainen on saanut ilmoituksen. Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyaika riippuu myös hieman siitä, millä tavoin ilmoitus on tehty.

Kuka voi perustaa osakeyhtiön?

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö. Laki kuitenkin tällöin vaatii, että hallituksella on lisäksi vähintään yksi varajäsen. Perustajia voi olla useampia ja vähintään yhdellä on oltava kotipaikka Euroopan talousalueella. Tähän voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa, jos näin ei ole.

Tietyissä tilanteissa osakeyhtiön perustaja voi olla myös alaikäinen, mutta ei kuitenkaan toimia osakeyhtiön hallituksessa eikä toimitusjohtajana.

Nainen perustaa osakeyhtiötä netissä tekemällä ilmoituksen
Osakeyhtiön voi perustaa netissä vain muutamassa päivässä

Kuinka osakeyhtiön lopettaminen tapahtuu?

Osakeyhtiötä ei voi vapaamuotoisesti lopettaa, vaan se tulee lain mukaan purkaa konkurssi- tai selvitysmenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta.

Vapaaehtoisesti osakeyhtiön voi purkaa selvitysmenettelyllä, jonka tuloksena sekä yhtiö että sen toiminta loppuvat kokonaan. Selvitysmenettely voi tulla tarpeeseen esimerkiksi silloin, kun yhtiön toimintaa ei voida jatkaa sen kannattavuudesta huolimatta. Syynä voi olla esimerkiksi eläköityminen tai vakava sairaus.

Osakeyhtiö voi purkautua myös yritysjärjestelyiden kautta. Yhtiö voi esimerkiksi sulautua toiseen yritykseen tai jakautua uusiksi yrityksiksi.

Jos kyseessä on maksukyvytön, velkainen ja kannattamaton osakeyhtiö, ainoa vaihtoehto on silloin purkaa se konkurssimenettelyn kautta. Osakeyhtiön voi hakea konkurssiin itse. Myös joku yhtiön velkojista voi laittaa konkurssin vireille.

Miten osakeyhtiön verotus tapahtuu?

Verotus osakeyhtiössä riippuu siitä, onko yritys listattu vai listaamaton ja paljonko yrityksen nettovarallisuus on. Tämän lisäksi tulee myös laskea, onko yrittäjälle edullisempaa nostaa itselle palkkaa vai kannattaako ottaa tulo osinkona. Etenkin yrityksen kasvaessa on suositeltavaa olla yhteydessä asiantuntijoihin, joiden verosuunnittelulla on mahdollista säästää tuhansia euroja.

Osakeyhtiö on siis itsenäinen verovelvollinen toiminimestä ja henkilöstöyhtiöistä poiketen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että osakeyhtiön on maksettava 20 % yhteisöveroa tuloistaan. Palkat ja osingot verotetaan henkilökohtaisen verotuksen mukaan.

Mikä on osakeyhtiön perustamisen hinta?

Osakeyhtiön perustamisen hinta vuonna 2021 on 275 euroa verkossa tai 380 euroa paperisella lomakkeella. Tämä hinta tarkoittaa perustamisilmoituksen käsittelymaksua kaupparekisterissä.

Tällä hetkellä osakeyhtiön perustaminen verkossa onnistuu vain, mikäli osakepääoma on nolla euroa. Muissa tapauksissa se tulee tehdä paperilomakeilmoituksella.

Kumpi kannattaa valita, toiminimi vai osakeyhtiö?

Toiminimi, eli yksityinen elinkeinonharjoittaja, tarkoittaa yhden henkilön pyörittämää toimintaa, joka on yleisesti suhteellisen pienimuotoista. Osakeyhtiössä voi puolestaan olla useampi omistaja ja se onkin järkevä valinta laajemman yritystoiminnan kohdalla, tai silloin, kun yrityksen laajennukseen tähdätään.

Liiketoiminnan koko on siis yksi isoista seikoista yritysmuotoa valittaessa, mutta päätökseen liittyy muitakin tekijöitä.

Asioita, joita kannattaa pohtia ovat muun muassa:

  • Verotus, jonka erot riippuvat täysin liiketoiminnan laajuudesta. Toiminimi voi verotuksellisesti olla edullisempi pienen liikevaihdon pyörittämiseen, mutta kun liiketulos ylittää tietyn rajan, on osakeyhtiön verotus yleensä alempi.
  • Hallinnolliset seikat. Toiminimi on hallinnoltaan kevyempi, kun taas osakeyhtiö vaatii hieman enemmän byrokraattisia toimia. Osakeyhtiöllä täytyy aina olla hallitus ja yhtiökokous vähintään kerran vuodessa. Tosin tämän voi hoitaa pienimuotoisesti, jolloin hallituksessa voi olla yksi varajäsen lisäksesi.
  • Oikeudelliset riskit. Osakeyhtiössä yrittäjä itse ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen sopimuksista tai velvoitteista. Osakeyhtiö on siis yrittäjästä erillinen oikeushenkilö. Toiminimiyrittäjä taas vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan näistä.

Voiko osakeyhtiön pistää pystyyn ilman luottotietoja?

Perustajan luottotiedot eivät vaikuta mitenkään yrityksen perustamiseen, joskin perustaja ei voi olla konkurssissa tai vajaavaltainen. Mahdolliset maksuhäiriömerkinnät saattavat myös aiheuttaa hankaluuksia siinä vaiheessa, jos yritykselle avataan pankkitili tai anotaan rahoitusta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko