Yrityksen perustaminen helposti askel askeleelta

Yrityksen perustaminen ei ole vaikeaa, vaikka se siltä saattaa aluksi tuntua. Olitpa sitten suunnittelemassa, perustamassa tai jo perustanut yrityksesi, tästä artikkelista löydät tietoa yrityksen perustamisen eri vaiheista aina liiketoiminnan ideoinnista ja budjetoinnista palkkaukseen ja yrityslainan ottamiseen.

Kuinka perustaa yritys?

Jos pohdit kysymystä “kuinka perustaa yritys” on sinulla luultavasti jo jonkin näköinen liikeidea. Ennen konkreettista yrityksen perustamista, on hyvä miettiä ja jalostaa idea mahdollisimman pitkälle, jotta mahdollisin monelta haasteelta vältytään.

Liikeidean menestykseen vaikuttavat monet tekijät, jotka ovat myös alasta riippuvaisia. Muun muassa näihin kysymyksiin kannattaa miettiä ensin vastaukset:

 • Mitä myyt ja kenelle?
 • Kuinka voit parhaiten tavoittaa asiakkaasi?
 • Mikä on kilpailuvalttisi?
 • Mitä kaikkea tarvitset tuotteesi tai palvelusi tuottamiseen?
 • Tarvitsetko yhteistyökumppaneita tai työntekijöitä?
 • Mitä ovat kustannukset?
 • Onko rahoitukselle tarvetta?

Mitkä ovat perustamisen eri vaiheet?

Yrityksen perustaminen on prosessi, johon kuuluu useita eri vaiheita. Se mitä tarkalleen ottaen tulee ottaa huomioon, kun yrityksen perustaa, riippuu pitkälti valitusta yhtiömuodosta, yritystoiminnan tyypistä ja laajuudesta, sekä muista tekijöistä. Alla näet 10 vaihetta, joita kannattaa miettiä ja ottaa yrityksen perustamisessa huomioon.

 1. Liiketoimintasuunnitelma ja ideointi
 2. Yritysmuodon valinta
 3. Budjetti ja rahoitus
 4. Yrityksen nimeäminen ja rekisteröiminen
 5. Yhtiön säännöt ja alkupääoma
 6. Liiketilat ja tarvikkeet
 7. Markkinointi
 8. Vakuutukset ja riskit
 9. Kirjanpito ja laskutus
 10. Henkilökunnan palkkaaminen

Liiketoimintasuunnitelma ja ideointi

Yrityksellä on oltava yritysidea ja -suunnitelma, jonka pohjalta yrityksen perustaminen aloitetaan. Riippuu yrityksestä ja liikeideasta, kuinka paljon suunnittelua yritystoiminnan aloittaminen vaatii.

Jos kyseessä on täysin uusi tuote tai palvelu, on ihan ensiksi selvitettävä, onko sille kysyntää. Tämä onnistuu markkinatutkimuksen avulla. Kannattaa myös miettiä, kuinka potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksesi. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ei ole pakollista, mutta erittäin järkevää ja suositeltavaa.

Yritysmuodon valinta

Se miten tuleva yritys toimii, riippuu yrityksen muodosta. Tämä vaikuttaa myös yrityksen perustamisen käytännön asioihin. Yritysmuotoa valitessa kannattaa miettiä muun muassa seuraavia asioita:

 • Onko toimintaa tarkoitus jossain vaiheessa laajentaa?
 • Kenellä on vastuu toiminnasta?
 • Haluatko pitää kaikki langat omissa käsissäsi vai toimia yhtiökumppanin kanssa?
 • Onko yrityksen osia tarkoitus rahoittaa osakkeina tai osuuksina?

Suomessa yritysmuotoja ovat:

 • Toiminimi. Yhden henkilön pienyritykset ovat yleensä toiminimiyrityksiä ja tämä onkin suosituin yhtiömuoto aloittaa yritystoiminta.
 • Osakeyhtiö. Suomen yleisin yritysmuoto ja varma valinta silloin, kun toimintaa on tarkoitus laajentaa. Tutustu myös tarkemmin juuri osakeyhtiön perustamiseen liittyviin ohjeisiimme.
 • Avoin yhtiö. Tämä yhtiömuoto syntyy, kun kaksi tai useampi henkilö sopivat sen perustamisesta kirjoittamalla yhtiösopimuksen.
 • Kommandiittiyhtiö. Henkilöyhtiö, joka eroaa avoimesta yhtiöstä siten, että siinä on yhden tai useamman vastuullisen yhtiömiehen lisäksi ainakin yksi äänetön yhtiömies eli yritykseen osallinen henkilö, joka yleensä toimii sijoittajana.
 • Osuuskunta. Jäsentensä omistama yritys, jossa voi olla yksi tai useampia jäseniä.

Budjetti ja rahoitus

Laske ensimmäisen puolen vuoden aikana vastaantulevat kulut mahdollisimman realistisesti. Tietenkään kaikkea ei ole mahdollista ennustaa, mutta ilman budjettia et voi laskea yrityksen kannattavuutta ja rahoituksen tarvetta. Budjettiin on hyvä merkitä muuassa kaikki kiinteät kustannukset, kuten:

 • vuokrat
 • palkat
 • laskut
 • verot

Lisäksi bujdetissa tulee huomioida kertaluonteiset kustannukset kuten perustamiskustannukset ja lupien hakemiset.

Kun alkukustannukset on mietitty, on hyvä alkaa miettiä, että mistä tämä raha saadaan. Rahoitus ei välttämättä ole iso ongelma, jos olet esimerkiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka pääasiallinen työväline on oma tietokone ja teet työtä kotoa käsin. Mikäli kuitenkin olet avaamassa esimerkiksi uutta kahvilaa tai ravintolaa, voivat kustannukset paisua melkoisiksi jo ennen liikkeen avaamista.

Yleisimmät aloittavan yrityksen rahoitustavat ovat omat säästöt ja pankkilaina. Tarkista myös mahdollinen rahoitus esimerkiksi Finnveralta tai muut tuet, kuten Starttiraha. Jos yritysmuotona on osakeyhtiö ja osuuskunta, voi silloin olla enemmän mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi osakeannin kautta.

Yrityksen nimeäminen ja rekisteröiminen

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei ole välttämätöntä rekisteröidä toiminimeä, mutta näin voi kuitenkin tehdä, jotta nimelle saa suojan. Yrityksen nimen kannattaa olla sellainen, joka jää helposti asiakkaiden mieleen, mutta ei ole liian samankaltainen muiden saman toimialan yrityksien tai tavaramerkkien kanssa. Esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen nimipalvelusta voit katsoa etukäteen, onko suunnittelemasi nimi jo jonkin toisen yrityksen käytössä.

Yrityksen nimen ja sen toiminnassa käyttämän nimen ei tarvitse olla samat. Esimerkiksi kahvilan nimi voi olla täysin eri kuin sitä pyörittävän yrityksen nimi.

Yrityksen nimen perään merkitään yritysmuodon tunnus, kuten Oy tai Ky, ja se rekisteröidään samalla, kun yrityksen perustamisilmoitus lähetetään kaupparekisteriin. Yrityksen perustamisesta tehdään myös ilmoitus Verohallintoon.

Yhtiön säännöt ja alkupääoma

Kaikilla yrityksillä, paitsi yksityisillä elinkeinonharjoittajilla, tulee olla yrityksen perustamisen liitteenä jonkinlaiset säännöt. Osakeyhtiössä säännöt ovat yhtiöjärjestys, osuuskunnassa osuuskunnan säännöt ja avoimessa yhtiössä sekä kommandiittiyhtiössä yhtiösopimus.

Tarvittavan alkupääoman määrä riippuu yhtiömuodosta. Osakeyhtiöltä vaadittiin vielä muutama vuosi sitten 2 500 euron osakepääomaa, mutta nykyään osakeyhtiön voi perustaa myös ilman alkupääomaa.

Liiketilat ja tarvikkeet

Mieti, mitä työtarvikkeita ja kalustoa tarvitset yrityksesi pyörittämistä varten ja onko niiden ostaminen vai vuokraaminen kannattavampaa.

Mitä enemmän hankintoja tarvitaan ennen liiketoiminnan aloittamista, sitä kalliimmaksi se tulee. Jos esimerkiksi tarvitset tiloja liiketoiminnan pyörittämiseen, paremmalla sijainnilla olevat paikat ovat yleensä korkeampia vuokraltaan, mutta halvat tilat voivat olla hankalia löytää. Se kuinka tärkeää tilan keskeinen sijainti on, riippuu sen käyttötarkoituksesta.

Markkinointi ja asiakkaiden hankinta

Budjetin laatimisen jälkeen on hyvä katsoa, kuinka paljon rahaa on käytettävissä markkinointiin. Tämä on tärkeä osa yrityksen perustamista, sillä ilman markkinointia asiakkaita on yleensä hankala löytää. Tänä päivänä sähköinen läsnäolo on tärkeää ja yrityksen nettisivujen tulee olla uskottavat ja modernit. On myös hyvä luoda yritykselle sosiaalisen median tilit. Markkinointi sosiaalisen median kautta on edullista ja usein ilmaista, mutta myös kilpailu on kovaa. Tämän vuoksi on tärkeää osata erottautua kilpailijoista positiivisesti.

Vakuutukset ja riskit

Yrittäjän tulee ottaa itselleen YEL eli yrittäjän eläkevakuutus. Yrittämiseen liittyy myös riskejä, joita vastaan voidaan taistella esimerkiksi vakuutusten turvin. Tarkista onko yritystoiminnallesi kannattavaa laittaa kuntoon esimerkiksi vastuu- ja vahinkovakuutukset. Muita vakuutuksia ovat esimerkiksi:

 • keskeytysvakuutus
 • kiinteistövakuutus
 • oikeusturvavakuutus
 • yrittäjän tapaturmavakuutus

Kirjanpito ja laskutus

Suomessa kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Usein yksityinen elinkeinonharjoittaja voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, mutta muiden yritysten on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Pienemmälle yritystoiminnalle kirjanpito on helppo tehdä itse, mutta mitä suurempi yritys, sitä monimutkaisemmaksi kirjanpito muuttuu.

Jos kyseessä on isompi liiketoiminta, on heti kättelyssä kannattavaa hankkia kirjanpitäjä. Näin voidaan helpommin keskittyä yrityksen ydintoimintoihin.

Henkilökunnan palkkaaminen

Onko yritystoimintasi sen luontoista, että sinun tarvitsee palkata henkilökuntaa heti alkuun? Paljonko haluat itse työskennellä yrityksessä? Pitkät päivät ovat yrittäjän arkea, ainakin alkuun, mutta on hyvä miettiä etukäteen jo kahdenkin vuoden päähän ja missä asemassa haluat silloin olla.

Hymyilevä yrityksen perustanut nainen liikkeen edessä kädessään “Welcome we are open” -tekstillä varustettu kyltti.
Yritystä perustettaessa yritystoiminta on hyvä miettiä läpi toiminnan, budjetin, tarvikkeiden, rahoituksen, palkkausten ym. osalta.

Voiko perustamisen tehdä netissä?

Verkkoasioiminen on tätä päivää, ja toiminimen tai osakeyhtiön voikin perustaa helposti netissä. Yhdellä perustamisilmoituslomakkeella (y-lomake) yritys rekisteröidään sekä kaupparekisteriin että Verohallinnon eri rekistereihin.

Perustamisilmoituksen voi tehdä PRH:n (Patentti- ja rekisterihallitus) ja Verohallinnon yhteisessä palvelussa, jos

 • sinulla on suomalainen henkilötunnus
 • olet vähintään 18-vuotias
 • sinulla on käytössäsi henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti

Perustamisilmoituksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot yrityksestä:

 • nimi ja korkeintaan kaksi vaihtoehtoista nimeä
 • toimiala
 • kotipaikka
 • osoite- ja yhteystiedot

Kaupparekisteriin voidaan ilmoittaa yrityksestä joko posti- tai käyntiosoitte. Voit samalla ilmoittaa myös muita tietoja, kuten

 • puhelinnumeron
 • sähköpostiosoiteen
 • verkkosivun

Huomio kuitenkin, että kaikki ilmoitetut yhteystiedot ovat julkisia ja näkyvissä esimerkiksi YTJ-yrityshaussa.

Mikä on yrityksen perustamisilmoituksen hinta?

Yrityksen perustamisilmoituksen hinta riippuu yhtiömuodosta. Alla näet hinnat eri yhtiömuodoille:

 • Toiminimi: 60 € sähköisenä, tai 115 € paperisena
 • Osakeyhtiö: 275 € sähköisenä, tai 380 € paperisena
 • Avoin- tai kommandiittiyhtiö: 240 € paperisena

Voiko toiminimen perustaa kaksi henkilöä?

Toiminimi tarkoittaa yksityistä elinkeinonharjoittajaa ja on yritysmuotona sidottu yrittäjään. Tämän takia toiminimellä ei voi olla useampaa perustajaa. Kuitenkin aviopuoliso voi harjoittaa elinkeinoa pariskunnan yhteisellä toiminimellä.

Voinko saada lainaa yrityksen perustamista varten?

Kaikista suosituimpia aloittavien yrittäjien ulkopuolisia lainan tarjoajia ovat pankki sekä valtion erityisrahoituslaitos Finnvera. Kun yritys on ollut jo jonkin aikaa toiminnassa, se voi hakea myös yrityslainaa rahoituslaitoksilta.

Yhtiölle tai toiminimelle kannattaa ensimmäisenä lähteä tiedustelemaan lainaa omasta pankista. Jotta pankki myöntää lainaa yrityksen perustamiskustannuksiin, tulee yleensä ainakin seuraavien ehtojen täyttyä:

 • Liikeideassasi on pankkisi mielestä potentiaalia kannattavaan toimintaan
 • Sinulla on asettaa lainalle riittävät vakuudet
 • Sinulla ei ole maksuhäiriömerkintöjä

Toinen suosittu rahoitusvaihtoehto on valtion erityisrahoituslaitos Finnveran tarjoamat lainat ja lainantakaukset. Finnvera on yhteistyössä useimpien Suomessa toimivien pankkien kanssa, ja sen uusille yrityksille suunnatut rahoitukset ovat nimeltään alkutakaus ja yrittäjälaina. Alkutakaus on rahoitus, jonka voit käyttää mikäli sinulla ei ole tarpeeksi vakuuksia pankista haettavalle lainalle. Tällöin Finnveralle tulee maksaa hieman siitä, että he toimivat takaajina pankkilainalle. Yrittäjälaina on puolestaa henkilökohtainen laina, jota voit käyttää esimerkiksi yrityksen ostamiseen tai osakeyhtiön osakepääoman rahoittamiseen.

Lainojen lisäksi uusille yrittäjille on tarjolla myös muita rahoitus- ja tukivaihtoehtoja, kuten Starttiraha, joka myönnetään uusille yrittäjille henkilökohtaista toimeentuloa turvaamaan. Koska kyseessä on tuki, ei sitä ei tarvitse maksaa takaisin.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko