YEL on yrittäjän tärkein vakuutus, joka turvaa paljon

Mikä on YEL?

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus turvaa yrittäjän eläkkeen työuran jälkeen. Vakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan perusta, ja se tuo eläkkeen lisäksi yrittäjille myös työkyvyttömyyden toimeentulon, äitiys- sekä isyyspäivärahat ja tukea tarvittavaan ammatilliseen kuntoutukseen. Kyse on siis paljon muustakin kuin vain eläkkeestä. Lain mukaan jokainen yrittäjä on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen itselleen tiettyjen ehtojen täyttyessä ja se tulee ohjeiden mukaan hankkia kuuden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta.

Tästä jutusta löydät vastaukset yleisimpiin yrittäjän vakuutusta koskeviin kysymyksiin. Muista myös tutustua muihin yrittäjille suunnattuihin artikkeleihimme ja mahdollisuuteen hakea yrityslainaa.

Mitä vakuutus pitää sisällään?

Eläkkeesi perusta on lakisääteinen työeläketurva, jonka ansaitset työlläsi. Se antaa sinulle turvan silloin, kun tulosi muuttuvat esimerkiksi vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheen huoltajan kuoleman vuoksi.

YEL-vakuutus sisältää nämä eläketurvat:

 • Vanhuuseläkkeen, joka tuo turvaa eläkkeelle jäädessäsi, kun olet täyttänyt alimman eläkeiän
 • Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, jonka avulla voit vähentää työskentelyä tai lopettaa työt kokonaan
 • Työkyvyttömyyseläkkeen, jos kykysi tehdä töitä on merkittävästi alentunut sairauden tai vamman vuoksi niin, ettet voi tehdä töitä ainakaan vuoteen
 • Työuraeläkkeen, jonka turvin voit jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana, tehtyäsi raskasta työtä ja työkykysi on sen takia alentunut
  perhe-eläkkeen, joka turvaa aviopuolisoasi ja alaikäisten lastesi toimeentuloa, jos menehdyt

Milloin se tulee ottaa?

Sinun tulee hankkia vakuutus, jos täytät seuraavat ehdot:

 • Olet 18–67-vuotias
 • Toimit yrittäjänä ja toimintasi on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään neljä kuukautta
 • Työtulosi on vuonna 2023 vähintään 8 575,45 euroa vuodessa
 • Et ole minkään muun eläkelain piirin alainen, kun toimit yrittäjänä (esimerkiksi maatalousyrittäjien MyEL:in alainen)
 • Työskentelet yrityksessäsi
 • Asut Suomessa

Yrityksen omistaminen pelkästään ei velvoita sinua ottamaan YEL-vakuutusta, vaan sinun täytyy myös työskennellä yrityksessä. Myös yhtiömuoto ja osuutesi omistuksesta vaikuttavat siihen, täytyykö sinulla olla vakuutus.

Vakuutus tulee ottaa voimaan heti, mutta viimeistään kuuden kuukauden sisällä yrityksen perustamisesta. Maksuja maksat aina siltä ajalta, kun vakuutus on voimassa.

YEL:n alaiseksi yrittäjäksi sinut lasketaan ylläolevien ehtojen lisäksi, jos olet:

 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä
 • Avoimen yhtiön yhtiömies
 • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Kevytyrittäjä

Mitä se maksaa?

Etenkin uusille yrittäjälle olennaisin kysymys on, mitä yrittäjien eläkevakuutus maksaa. Voit laskea vakuutusmaksun määrän YEL-laskurilla.

Vakuutusta maksetaan tietyn maksuprosentin mukaan arvioidusta työtulostasi. Prosenttiosuus on sama jokaisessa eläkevakuutusyhtiössä ja näin ollen hinta pysyy samana riippumatta siitä, mistä eläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksesi otat.

Vuonna 2023 YEL-maksu on alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden osalta 24,10 % ja 53‒62-vuotiaiden osalta 25,60 %.

Ensimmäistä kertaa yrittäjänä aloittava henkilö saa kuitenkin maksustaan alennusta 22 %. Alennuksen saa neljän vuoden ajan.

Mitä tarkoittaa työtulo?

Yrittäjän eläkevakuutusmaksua maksetaan itse arvioiman työtulon perusteella. Ottaessasi vakuutuksen, määrittelet itse oman vuosittaisen työpanoksesi arvon eli työtulon. Määritellyn arvon tulee vastata rahamäärää, jonka maksaisit palkkana samaan työhön palkatulle ulkopuoliselle työntekijälle, jolla on vastaava ammattitaito kuin sinulla. Työtulo ei siis tarkoita yrityksen tekemää voittoa, liikevaihtoa tai verotettavaa tuloa, vaan kyseessä on oma arvio.

Työtulosumma, jonka itse määrittelet vaikuttaa siihen, kuinka suurta yrittäjäeläkettä ja sosiaaliturvaa pääset nauttimaan. YEL-työtulo vaikuttaa seuraavien etuuksien määrään:

 • Eläkkeisiin ja etuuksiin jo ennen vanhuuseläkeikää
 • Ansionmenetyskorvauksiin ja -eläkkeisiin työtapaturman jälkeen
 • Kelan sairauspäivärahan määrään
 • Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan
 • Kelan vanhempainrahaan

Mikä on työtulon minimi?

Vakuutuksen työtulon minimi eli alaraja vuonna 2023 on 8 575,45 euroa. Jos olet esimerkiksi sivutoiminen yrittäjä ja arvioit, että tulosi ovat yrittäjyydestä alle tämän rajan, ei sinun silloin lain nojalla tarvitse ottaa vakuutusta.

Yel vakuutuksen ottanut yrittäjä näppäilee kassaa
YEL-vakuutus tulee ottaa, jos oma työtulo ylittää minimirajan. Työtulo on aina arvio oman työn rahallisesta arvosta.

Miten otan vakuutuksen?

Vakuutuksen hankkiminen onnistuu helposti minkä tahansa työeläkevakuutusyhtiön verkkosivuilla. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä eläkevakuutusyhtiön asiakaspalveluun puhelimitse.

Työeläkeyhtiöitä Suomessa ovat muun muassa:

 • Elo
 • Veritas
 • Ilmarinen
 • Varma

Verkossa vakuutuksen hankkimiseen tarvitaan yleensä verkkopankkitunnukset, joilla voi kirjautua palveluun. Vakuutuksen hankittuasi saat maksut itsellesi laskuina joko sähköisesti tai paperilla.

Jos et ota vakuutusta, saat Eläketurvakeskukselta kehotuksen vakuutuksen hankkimisesta. Jos et silloinkaan ota vakuutusta, hankkii Eläketurvakeskus sen puolestasi jostain eläkevakuutusyhtiöstä.

Miten vakuutusmaksu maksetaan?

Yleensä vakuutusmaksua voi maksaa itse päätetyissä erissä. Vaihtoehtoina ovat 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 erää, eli käytännössä maksun voi jakaa jokaisella kuukaudella. Maksurytmiä on yleensä itse mahdollista vaihtaa vakuutusyhtiösi verkkopalvelujen kautta.

Voiko maksut keskeyttää?

Voit keskeyttää vakuutuksesi ja maksusi, jos yrittäjyytesi on päättynyt tai vähentynyt niin paljon, että työtulosi jää alle minimin työtulon. Ilmoituksen päättymisestä voit tehdä suoraan työeläkevakuutusyhtiöösi.

Maksut voi keskeyttää ja vakuutuksen päättää, jos:

 • Yrittäjätoiminta on kokonaan päättynyt kokonaan tai vähentynyt huomattavasti, jolloin työtulot jäävät alarajan alle
 • Yhtiömuotosi, omistussuhteet tai asemasi ovat muuttuneet niin, että et enää kuulu vakuutuksen piiriin tai sitä tarvitse
 • Olet jäämässä äitiyslomalle ja lopetat sen ajaksi työskentelysi kokonaan
 • Siirryt eläkkeelle

Ovatko maksut verovähennyskelpoisia?

Vakuutusmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia täysimääräisinä. Voit vähentää ne joko henkilökohtaisessa tai yrityksesi verotuksessa riippuen siitä, kuka maksut on maksanut.

Voinko saada sairauspäivärahaa?

Yrittäjillä on oikeus saada Kelan sairauspäivärahaa, joka korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansioiden menetystä. Päivärahaa maksetaan saman sairauden perusteella enintään 300 arkipäivältä ja se tulee hakea Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Sairauspäivärahaa maksetaan, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan. YEL-vakuutetuilla omavastuuaika on sairastumispäivä.

Omavastuuajalta yrittäjälle maksettavan etuuden nimi on YEL-päiväraha, joka työkyvyttömyyden pitkittyessä muuttuu yleisen omavastuuajan jälkeen sairauspäivärahaksi.

Jotta päivärahaa on mahdollista saada, tulee sen hakemista varten olla vähintään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus työkyvyttömyydestä.

Miten saan todistuksen vakuutuksesta?

YEL-todistuksen saat ottamalla yhteyttä omaan työeläkevakuutusyhtiöösi.

Todistusta voit tarvita esimerkiksi näissä tilanteissa:

 • Asiakkaasi tahtoo varmistaa, että sinulla on voimassa oleva vakuutus
 • Olet hakenut opiskelemaan ja sinun tulee todistaa, että olet toiminut yrittäjänä
 • Haet yrittäjäkassan työttömyysetuutta

Voit saada halutessasi erittelyn myös maksamistasi vakuutusmaksuista.

Voiko vakuutuksen ottaa takautuvasti?

Lähtökohtaisesti vakuutus tulee ottaa heti, kun työ yrittäjänä alkaa. Viimeistään kuitenkin puolen vuoden kuluttua yrittäjänä aloittamisesta. Vakuutus tulee voimaan takautuvasti yrittäjyyden alusta lähtien.

Vaikka vakuutus otettaisiin vasta myöhemmin, vakuutusmaksut juoksevat yrittäjyyden alusta lähtien.

Mikäli vakuutusta ei ole otettu 6 kuukauden kuluessa vakuutusvelvollisuuden alkamisesta, on yrittäjä velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun.

Vakuutuksen voi ottaa kuluvan vuoden lisäksi takautuvasti kolmelle edelliselle kalenterivuodelle, mutta tässä tapauksessa vakuutusmaksujen lisäksi tulee myöhästymisen ajalta vähintään 10 prosentin laiminlyöntimaksu.

Jos et itse ota vakuutusta ajallaan, Eläketurvakeskus ottaa sen sinulle puolestasi, ja saat siitä tavallista isomman laskun.

Voinko ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen?

Jos olet pienyrittäjä ja työtulosi jäävät alle minimin, voit halutessasi ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen. Vapaaehtoista vakuutusta ei ole mahdollista aloittaa takautuvasti ja sen voi päättää koska tahansa mutta ei kuitenkaan takautuvasti. Voit myös ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen ollessasi eläkkeellä ja jatkaessasi silti yritystoimintaa.

Valikko