ALV – Mikä on arvonlisävero ja miten sitä käytetään?

Mikä on ALV eli arvonlisävero?

ALV eli arvonlisävero on vero, joka sisältyy lähes kaikkiin tavaroihin ja palveluihin. Se lisätään tuotteen tai palvelun hintaan. Ostaja maksaa sen osana tuotteen hintaa – muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. ALV perustuu arvonlisäkantaan, josta yleisin Suomessa on 24 prosenttia. Muut kannat ovat 14 ja 10 prosenttia. Arvonlisäveroa käytetään yli 160 maassa, mukaan lukien kaikki EU-maat. Suomessa voimaan arvonlisäverotus tuli voimaan 1.6.1994.

Tutustumme tässä artikkelissa tarkemmin arvonlisäveroon. Muista tutustua myös muihin yrityksille suunnattuihin palveluihimme kuten mahdollisuuteen hakea yrityslainaa ja oppaisiin yrityksen perustamisesta. ALV:in määrän voit kätevästi laskea ALV-laskurilla.

Mikä on ALV-numero?

Arvonlisäverovelvollisuuden toteamista varten EU:n alueella on käytössä arvonlisäverotunniste eli ALV-numero tai englanniksi VAT ID (value added tax).
Kyseisen numeron avulla yrityksen kansainvälisen kaupan liikekumppani voi helposti varmistaa yrityksen arvonlisäverovelvollisuuden.

Arvonlisävelvollinen yritys saa ALV-numeron hakeutumalla Verohallinnon pitämään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Suomessa yritysten ALV-numero muodostetaan Y-tunnuksesta siten, että numerosarjan alkuun lisätään maatunnus FI ja numerosarjassa oleva tavuviiva poistetaan. Esimerkiksi jos Y-tunnus on 1234567-8, on VAT-numero silloin FI12345678.

Mitä tarkoittaa käänteinen ALV?

Arvonlisäverotuksessa yleensä myyjä on se, joka tilittää arvonlisäveron valtiolle. Käänteisessä arvonlisäverossa veron tilittää kuitenkin myyjän sijasta ostaja. Tämä koskee yritysten välistä kauppaa.

Käänteinen ALV on käytössä esimerkiksi rakennusalalla, jossa tyypillisiä ovat pitkät urakoitsijaketjut, jotka voivat edesauttaa arvonlisäveromaksujen laiminlyöntiä. Käänteisessä arvonlisäverossa arvonlisän maksusta vastaa myyjän sijaan pääurakoitsija.

Myös ulkomaankaupassa on tietyissä tilanteissa käänteinen verovelvollisuus.

Milloin käänteistä verovelvollisuutta sovelletaan?

Rakennusalalla ostaja maksaa käänteisen arvonlisäveron seuraavien ehtojen täyttyessä:

 • Myyjänä toimii yritys, joka tarjoaa rakentamispalveluja tai antaa työvoimaa vuokralle rakentamispalveluja varten
 • Ostaja on yritys, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy tai vuokraa rakentamispalveluja
 • Palvelun myynti tapahtuu Suomessa

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta, mikäli:

 • Palvelun ostaja on yksityishenkilö
 • Kyseessä on tavaroiden kuten esimerkiksi rakennustarvikkeiden myynti palveluiden sijaan

Vastuu on aina myyjällä selvittää, täyttääkö ostaja käännetyn verovelvollisuuden ehdot vai tuleeko myyjän huolehtia arvonlisäverosta.

Myös esimerkiksi ulkomaankaupassa yritysten välisessä palvelumyynnissä käytetään käänteistä verovelvollisuutta.

Nainen täyttää arvonlisäveroilmoitusta
Arvonlisäverot tulee ilmoittaa yrityksen verokauden mukaan. Se voi olla kerran kuukaudessa tai jopa vain kerran vuodessa.

Milloin arvonlisäveron ilmoitus tehdään?

Arvonlisäveron ilmoittaminen riippuu yrityksen verokaudesta, joka voi olla kuukausi, neljännesvuosi tai vuosi. Maksuilla on aina sama eräpäivä. Yleisenä eräpäivänä ja ilmoitusten määräpäivänä toimii kuukauden 12. päivä.

Mikä on arvonlisäveron alarajahuojennus?

Arvonlisäveron alarajahuojennus tarkoittaa verohelpotusta yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat ALV-rekisteriin ja joiden tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa vuodessa.

Huojennukset toimivat seuraavanlaisesti:

 • Mikäli yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa, saa yritys arvonlisäveron huojennuksena kokonaan takaisin
 • Jos puolestaan liikevaihto on yli 15 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, saa yritys huojennuksena takaisin osan arvonlisäverosta

Milloin arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa?

Joissain tilanteissa arvonlisäverosta saa täyden vapautuksen. Yleisesti tämä koskee pieniä yrityksiä, joiden liikevaihto jää alle 15 000 euron.

Kuitenkin myös yli 15 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset voivat olla ALV-velvollisuuden ulkopuolella, jos ne on määritelty arvonlisäverottomaksi toiminnaksi.

Tällaiseksi toiminnaksi lasketaan seuraavat palvelut:

 • Terveyden- ja sairaanhoito
 • Sosiaalihuolto
 • Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus
 • Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • Arpajais- ja rahapelipalvelut

Myös jotkin esiintymispalkkiot, tekijänoikeudet, tietyt vesialukset sekä kansainvälisen liikenteen ilma-alukset lasketaan ALV-velvollisuuden ulkopuolelle.

Milloin ALV-palautukset maksetaan?

On hyvin tyypillistä, että palautusta ei makseta rahana, vaan se käytetään muiden verojen maksuun. Jos palautus maksetaan rahana, se maksetaan verovelvolliselle viipymättä.

Havainnollistetaan asiaa kahdella esimerkillä:

Saat ALV-palautusta 200 euroa. Sinulla on kuitenkin maksettavana 600 euroa ALV:ia. Et saa 200 euron palautusta rahana, vaan se vähennetään maksettavanasi olevasta 600 eurosta. Näin ollen sinun täytyy maksaa ALV:ia vain 400 euroa.

Saat ALV-palautusta 200 euroa. Sinulla on maksettavana 300 euroa ALV:ia mutta sinulla on myös vähennettävänä 350 euron edestä arvonlisäveroa. Koska verotilanteesi on negatiivinen suuremman vähennyksen kuin maksettavan summan vuoksi, saat 200 euron palautuksen rahana. Sitä ei voida käyttää muiden verojen maksuun, sillä niitä ei ole negatiivisen tilanteen vuoksi.

Yleinen sääntö on, että omia maksuja ei palauteta vaan ne käytetään tulevien verojen maksuun.

Mikä on ALV-rekisteri?

ALV-rekisteriin on koottu tiedot yrityksistä, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia. Kyseessä on Verohallinnon rekisteri, johon kaikkien ALV-velvollisten tulee ilmoittautua.

Vaikka arvonlisävelvollisuuden ehdot eivät täyttyisikään, voivat liikevaihdoltaan pienet yritykset ja arvonlisäverotonta liiketoimintaa pyörittävät yritykset hakeutua rekisteriin myös vapaaehtoisesti. Tämä on hyödyllistä muun muassa arvonlisäveron vähennysoikeuden (:link Mitä tarkoittaa alv vähennysoikeus) vuoksi.

Verohallinnon rekisteriin rekisteröityminen kestää noin 3 viikkoa.

Jos yritys ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi:

 • Se ei voi vähentää tekemiensä hankintojen arvonlisäveroa
 • Ei arvonlisäveroilmoituksia voi tehdä, eikä näin ollen maksaa arvonlisäveroa
 • Arvonlisäveroa ei voi lisätä myytävien tavaroiden ja palveluiden hintoihin

Mitä tarkoittaa arvonlisäveron vähennysoikeus?

Arvonlisäverolliset yritykset voivat vähentää arvonlisäveron hankinnoista, joka sisältyvät toiselta arvonlisäverovelvolliselta yritykseltä ostettuun tuotteen tai palvelun hintaan. Vähennyksen voi tehdä vain silloin, jos hankinta on tehty arvonlisäverollista liiketoimintaa varten.

Mikäli hankittua tavaraa tai palvelua käytetään myöhemmin myös muussa kuin arvonlisäverollisessa toiminnassa, saa arvonlisäveroa vähentää vain käyttöä vastaavan osuuden.

Arvonlisäveroa ei voi vähentää silloin, jos hankinnat on tarkoitettu yksityiskäyttöön tai yrityksen toimintaan, josta vähennyksiä ei ole oikeus tehdä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko