Starttiraha: mitkä ovat edellytykset ja miten sitä haetaan

Mikä on starttiraha?

Rahoitusvaihtoehtoja uusille yrittäjille on useita, joista yleisimpiä ovat yrityslaina, Finnveran laina ja alkutakaus, sekä yrittäjien tuki eli starttiraha.

Aloittaville yrittäjille suunnattu starttiraha onkin mainio rahallinen avustus liiketoiminnan aloittamiseen ja tuomaan tukea henkilökohtaiseen toimeentuloon silloin, kun asiakkaita ei vielä ole jonoksi saakka. Starttiraha on päätoimisen yrittäjän tuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Tukea tulee hakea ennen yritystoiminnan aloittamista Työ- ja elinkeinotoimistosta eli TE-toimistosta, joka tekee myös päätökset tuen myöntämisestä. Kyseessä on harkinnanvarainen rahoitus, ja tiettyjen edellytysten on aina täytyttävä, jotta voisit saada myöntävän päätöksen ja nostaa tukea. Rahaa ei ole mahdollista saada, jos taloudellinen tilanteesi on jo turvattu muiden etuuksien tai riittävien palkkatulojen turvin.

Miten rahan hakeminen tapahtuu?

Kaikista kätevimmin starttirahaa saa haettua TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Voit myös käyttää TE-palveluiden paperilomakkeita, mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta verkossa.

Ennen hakemuksen tekoa on kuitenkin suositeltavaa kysellä alustavasti tietoja omista mahdollisuuksista saada rahaa ottamalla yhteyttä TE-toimistoon tai Yritys-Suomen neuvontapalveluun. Tämä onnistuu helposti puhelimitse tai chatin kautta. Usein asiantuntija osaa heti kertoa, jos sinulla ja yritysidealla on mahdollisuuksia tukeen.

Voit myös soittaa TE-toimistoon ja varata ajan asiantuntijalle, jonka kanssa voit keskustella yrityksesi liiketoimintasuunnitelmasta ja kannattavuuslaskelmasta ja kuinka sitä tulisi mahdollisesti hioa, jotta hakemus menee läpi.

Liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman on oltava valmiina siinä vaiheessa, kun alat täyttää hakemusta. Lisäksi tarvitsen hakemukseen verovelkatodistuksen sekä mahdollisesti ansioluettelon eli CV:n. Myös joitain muita tapauskohtaisia liitteitä saatetaan vaatia. Päätöksen käsittelyaika vaihtelee, mutta on yleensä noin 2-4 viikkoa.

Kuka voi saada starttirahaa?

Tukea ei automaattisesti myönnetä kaikille, vaan hakijaa ja yrityksen liiketoimintaa koskevat muutamat edellytykset, joiden on täytyttävä.

Myönteisen päätöksen voi saada:

 • Henkilö, joka on työtön työnhakija
 • Sivutoiminen yrittäjä, joka on siirtymässä päätoimiseksi yrittäjäksi
 • Päätoimiseksi yrittäjäksi opiskelun, palkkatyön tai kotityön tekemisen jälkeen ryhtyvä henkilö

Lisäksi näiden ehtojen tulisi täyttyä:

 • Kyseessä on päätoiminen yrittäjyys
 • Liiketoiminnasta on mahdollista tehdä kannattavaa riittävien taitojen ja valmiuksien ansiosta
 • Yritystoimintasi on vasta alkamassa tai muuttumassa päätoimiseksi tuen myöntämisen jälkeen
 • Raha tulee kohdallasi todelliseen tarpeeseen ja et saa muuta toimeentuloa, kuten palkkatuloa tai muita etuuksia, esim. opintotukea

Mikä on starttirahan määrä?

Vuonna 2022 tuen määrä on 34,50 euroa päivässä, ja sitä voi saada viideltä päivältä viikossa. Samat summat koskevat myös mahdollista tuen jälkimmäistä kuuden kuukauden lisäjaksoa.

Tuki on verotettavaa tuloa, joten summasta napataan pois verojen osuus ansiotuloveroprosentin mukaan.

Mikä on jatkohakemus?

Tukirahaa voi saada enintään yhdeksi vuodeksi kahdessa jaksossa. Tuki myönnetään ensin kuudeksi kuukaudeksi, jonka jälkeen on mahdollista hakea lisäaikaa jatkohakemuksella.

Kyseisessä hakemuksessa on eriteltävä tarve lisäkaudelle ja tehtävä selontekoa ensimmäisestä kuuden kuukauden jaksosta. Liitteeksi jatkohakemukseen tarvitaan myös kirjanpitäjän vahvistama tuloslaskelma.

Jatkohakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen ensimmäisen tukijakson päättymistä. Vuonna 2021 lisäjakson tuen määrä on 34,50 euroa päivältä eli sama kuin ensimmäisessä osassakin.

Starttirahaa saanut yrittäjä avaa liikettään
Starttirahaa tulee hakea ennen yritystoiminnan aloittamista.

Milloin ja miten tuki maksetaan?

Starttirahaa ei makseta automaattisesti, vaan myönteisen päätöksen saatuasi sinun tulee itse muistaa pyytää sen maksatusta. Maksatushakemuksen lähettäminen onnistuu helpoiten TE-palveluiden Oma asiointi –verkkopalvelun kautta.

Maksatus haetaan jälkikäteen joka kuukausi, ja hakemus täytyy lähettää KEHA-keskukselle eli ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukseen kahden kuukauden sisällä maksatusjakson päättymisestä. Jos maksatusta ei ole haettu tämän aikarajan sisällä, oikeus kyseisen kuukauden rahaan menetetään.

Kun maksatusta haetaan ensimmäistä kertaa, tulee sinun (yritysmuodosta riippuen) toimittamaa seuraavat asiakirjat:

 • Muutosverokortti
 • Kopio kaupparekisteriin ilmoittautumisesta tai todistus ennakkoperintärekisterimerkinnästä
 • Kopio yhtiösopimuksesta tai kopiot perustamiskirjasta sekä yhtiöjärjestyksestä

Tuki maksetaan kerran kuukaudessa mutta mahdollisia maksupäiviä on kuitenkin kaksi: kuun puolivälissä tai kuun lopussa. Maksatushakemukset käsitellään seitsemän arkipäivän kuluessa ja mikäli hakemus ei ehdi lähimpään maksupäivään, siirtyy se automaattisesti seuraavan maksuajankohtaan.

Mitkä ovat vuoden 2023 maksupäivät?

Vuoden 2023 maksupäivät ovat:

 • tammikuun 18. ja 31. päivä
 • helmikuun 16. ja 28. päivä
 • maaliskuun 15. ja 31. päivä
 • huhtikuun 18. ja 28. päivä
 • toukokuun 16. ja 31. päivä
 • kesäkuun 15. ja 30. päivä
 • heinäkuun 17. ja 31. päivä
 • elokuun 16. ja 31. päivä
 • syyskuun 15. ja 29. päivä
 • lokakuun 16. ja 31. päivä
 • marraskuun 15. ja 30. päivä
 • joulukuun 18. ja 29. päivä

Miten verotus tapahtuu?

Starttirahasta maksetaan veroa normaalisti veroprosentin mukaan. Tuen myöntämispäätöksen jälkeen sen maksatusta haetaan KEHA-keskukselta, jolle tulee toimittaa muutosverokortti etuuden maksua varten. Jos verokortti jää toimittamatta, ennakonpidätys tuesta on vähintään 25 prosentin suuruinen.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko