Mikä on lainaturvavakuutus ja kannattaako se ottaa?

Mikä on lainaturvavakuutus?

Lainaturvavakuutus on pankkien ja vakuutusyhtiöiden tarjoama vakuutustuote, jolla lainanottaja voi suojautua yllättävää maksukyvyttömyyttä vastaan.
Muita tuotenimiä lainavakuutukselle ovat esimerkiksi takaisinmaksuturva, lainaturva, tuloturva ja lainasuoja. Niiden sisältö ja ehdot vaihtelevat eri vakuutusyhtiöiden välillä. Lainaturvan voi ottaa niin asuntolainaa kuin kulutusluottoa varten.

Vakuutustorin Tuloturva-vakuutus turvaa taloutesi toimivuuden yllättävissä tilanteissa. Saat korvausta työttömyyden ja työkyvyttömyyden ajalta sekä myös korvauksen kuolemantapauksessa. Vakuutuksesta saatava kuukausikorvaus on 200-1000 €. Voit valita korvauksen suuruuden itse. Vakuutuksen hinta on edullisimmillaan vain 14,32 €/kk. Valitse alta sopiva kuukausikorvaus ja klikkaa hae.

Lainaturvavakuutus antaa asiakkaalle suojan maksukyvyttömyyttä vastaanvakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa. Näihin saattaa kuulua esimerkiksi työkyvyttömyys, työttömyys tai kuolemantapaus. Lainavakuutuksen korvaamat tilanteet vaihtelevat riippuen vakuutuksen myöntäjästä. Jotkin pankit ja vakuutusyhtiöt tarjoavat erikseen sekä suppeaa että laajaa vakuutusta, joista asiakas voi valita itselleen sopivimman. Myönnetty lainakorvaus on joko kertaluonteinen tai kuukausittainen.

Lainaturvavakuutuksen vakuutusmaksu on yleensä kuukausilyhenteinen, jolloin asiakas maksaa vakuutusmaksun aina lainanlyhennyserän yhteydessä. Vakuutuusmaksu voi kuitenkin olla myös kertamaksu. Itse vakuutussumma voi olla joko korkeampi tai matalampi kuin lainamäärä. Usein vakuutussumma laskee yhdessä lainan takaisinmaksun kanssa ns. alenevasummaisena vakuutuksena.

Kannattaako lainaturvavakuutus ottaa?

Lainaturvavakuutuksen kannattavuudesta ollaan montaa mieltä. Vaihtoehtoja kannattaa harkita tarkkaan ennen vakuutuksen ottamista. Lainavakuutus voi tuoda turvallisuuden tunnetta, jos velka on suuri ja oma talous epävarmaa.

Lainaturvavakuutus voi olla hyvä ratkaisu suuremmissa ja pidempiaikaisemmissa lainoissa. Sitä suositellaan erityisesti lapsiperheille, mutta myös yhden hengen talouksille. Ennen lainaturvan ottamista kannattaa miettiä, mitä todella haluaa. Ottaako turva koko lainasummalle vai osalle siitä, valitako turva vain kuolemantapaukselle vai myös esimerkiksi työttömyydelle ja hakeako vakuutusta koko laina-ajalle vai vain osalle siitä. Vakuutusehdot tulee käydä huolella lävitse ennen vakuutuksen ottamista.

Toisaalta lainaturvavakuutukset saattavat käydä kalliiksi, eivätkä ne tiukkojen ehtojensa puitteissa välttämättä edes korvaa kohdalle sattunutta ongelmaa. On siis hyvä muistaa, ettälainavakuutus ei ole ainoa apu yllättäviin tilanteisiin.

Sairauden tai työttömyyden sattuessa esimerkiksi muut vakuutukset, työttömyyskassat ja Kelan myöntämät tuet tarjoavat apua. Lainaturvaa vastaava summaa voi myös itse säästää tai sijoittaa.

Päätös lainavakuutuksen ottamisesta on kuluttajalla itsellään. Tärkeintä on aina olla tietoinen siitä, mihin on ryhtymässä.

Vaaleahiuksinen nainen ulkoiluvaatteissa

Kuka voi hakea lainaturvavakuutusta?

Tyypillisesti lainanottajan on täytettävä seuraavat ehdot vakuutushakemusta allekirjoittaessa:

 • 18-59 vuoden ikä
 • työkykyinen ja terve*
 • on ollut töissä yhtäjaksoisesti vähintään viimeiset 6 kuukautta
 • ei ole tietoinen työttömäksi jäämisen riskistä

(*Vakuutuksen myöntäjät määrittelevät terveydentilaa koskevat ehdot tarkemmin)

Lainahakemusta tehdessä on oltava ehdottomasti rehellinen. Jos esimerkiksi terveysselvityksen tiedot osoittautuvat myöhemmin virheelliseksi, vakuutus voidaan purkaa tai irtisanoa.

Mitä lainaturvavakuutus korvaa ja mitä ei?

Suppea lainavakuutus sisältää yleensä vain kuolemantapauksen tai tapaturmaisesti saadun pysyvän haitan. Laajaan lainavakuutukseen sen sijaan sisältyy eri pankeista riippuen:

 • Pysyvä työkyvyttömyys
 • Ohimenevä työkyvyttömyys
 • Työttömyys
 • Vakava sairaus tai sairaalahoito
 • Kuolemantapaus

Pankit ovat vakuutusehtojen täyttymisen suhteen erittäin tarkkoja ja siksi ehdot kannattaa käydä läpi erityisen huolellisesti. Vakuutus ei yleensä korvaa takaisinmaksua jos esimerkiksi:

 • Työkyvyttömyys johtuu välillisesti tai välittömästi esim. psyykkisestä sairaudesta tai oireesta, raskaudesta, synnytyksestä tai abortista, tai päihteiden ja lääkkeiden väärinkäytöstä.
 • Työttömyys on seurausta määräaikaisen sopimuksen sovitusta päättymisestä, asiakas työskentelee alalla, jossa kausittainen työttömyys on toistuva ilmiö, asiakas lomautetaan tai jos asiakas jää työttömäksi tahallisesti tai vapaaehtoisesti.
 • Kuolemantapaus johtuu
  • sairaudesta tai vammasta, joka ilmenee ennen vakuutuksen sopimista, vaikka diagnoosi tehtäisiinkin vasta vakuutuksen voimaantulon jälkeen.
  • itsemurhasta ennen kuin vuosi on kulunut vakuutuksen alkamisesta.

Näiden rajoitusten lisäksi pankeilla saattaa olla useita muitakin ehtoja. Varmista siis aina, että ymmärrät, missä tilanteissa vakuutuksesi on voimassa ja missä ei.

Nippu erilaisia euron seteleitä

Muuta huomioitavaa lainaturvavakuutuksesta

 • Tutki, mitä vakuutusturvia lainavakuutukseesi sisältyy ja ovatko nämä kaikki voimassa koko vakuutusajan.
 • Vakuutukseen saattaa liittyä erilaisia aikarajoja. On hyvä selvittää mahdolliset omavastuuajat ja rajoitteet siitä, kuinka kauan vakuutuksen on täytynyt olla voimassa ennen kuin saat korvausta jostain turvasta
 • Jotkin vakuutusyhtiöt tarjoavat sekä yksilöllistä turvaa että pariturvaa. Pariturvavakuutukset tulevat usein halvemmaksi kuin jos pariskunnan molemmat osapuolet ottavat yksilöllisen vakuutuksen.
 • Pariturvassa puolisoiden turvat ovat kuitenkin erisuuruisia. Yleensä toinen vakuutetuista on vakuutuksenottaja ja toinen vain vakuutettu. Näissä tilanteissa on tavallista, että ainoastaan vakuutuksenottajalle myönnetään laajempi turva ja toinen vakuutettu saa vain suppeamman turvan. Vakuutuksenottaja voi myös päättää lainavakuutuksesta itsenäisesti, mikä voi tehdä tilanteesta hankalan esimerkiksi eron sattuessa.
 • Jos yhdistät lainojasi, olemassaolevat lainavakuutuksesi raukeavat ja sinun täytyy hakea yhdistetylle lainalle uusi vakuutus.
 • Jotkin lainavakuutuspaketin turvat ovat verollisia. Esimerkiksi kuukausikorvaukset ovat veronalaista tuloa ja joissain tapauksissa myös kertakorvaukset.
 • Tarkista, onko sinun jo olemassaolevilla vakuutuksilla päällekkäisyyksiä lainavakuutuksen kanssa. Voit pohtia, onko esimerkiksi kannattavampaa ostaa lainavakuutus vai jokin muu vakuutustuote, joka korvaa samankaltaiset tilanteet.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko