Tietopaketti maksetuista kyselyistä ja niillä tienaamisesta

Maksetut kyselyt eli netissä tehtävät mielipidekyselyt, joihin vastaamalla on mahdollista saada palkkioksi rahaa, kiinnostavat monia suomalaisia. Ne ovat monille vastaajille hauska ajanviettotapa, josta voi tienata pientä taskurahaa. Toisaalta kyselyihin liittyy myös suuria odotuksia: jotkut näkevät ne mahdollisuutena ansaita hyviä tuloja tai vaihtoehtona sille, että ottaisi vippiä. Kukapa ei haluaisi tienata tililleen rahaa samalla kun istuu kotisohvalla ja vastaa itselleen esitettyihin kysymyksiin rastimalla ruutuja?

Mutta millaiset tienestit kyselyihin vastaamalla on mahdollista saada? Ja mitä maksetut kyselyt oikein ovat? Missä niitä pääsee tekemään ja onko osallistuminen turvallista? Muun muassa näihin asioihin pureudumme tässä jutussa.

Mitä maksetut kyselyt ovat ja miksi niistä saa rahaa?

Maksetut kyselyt ovat verkossa tehtäviä eri pituisia ja hyvin monia aiheita käsitteleviä kyselyitä. Kyselyiden tarkoituksena on kartoittaa ihmisten mielipiteitä jo olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden tai vasta kehitteillä olevien ideoiden suhteen. Kyselyistä maksetaan vastaajalle pieni palkkio. Palkkio mahdollistaa innokkaiden vastaajien löytymisen kaikkiin kyselyihin. Kyselyihin pääsee vastaamaan liittymällä “paneeliin” kyselyitä tarjoavan palvelun verkkosivuilla.

Kyselypalvelun ja kyselyt tarjoaa yleensä erillinen mielipidetutkimuksiin erikoistunut yritys, jolta toinen yritys ostaa kyselytutkimuksen. Tässä näet esimerkin kyselyn toteuttamisesta:

→ Yritys X on kehittämässä uutta tuotetta, jonka kohderyhmää ovat 20-30 vuotiaat naiset.
→ Yritys X haluaa tietää kohderyhmänsä ajatuksista ja mieltymyksistä koskien kehittelemäänsä tuotetta.
→ Yritys X tilaa mielipidekyselyn Kyselypalvelu Y:ltä. Kyselypalvelu Y järjestää kyselyn, ja pyytää vastaajiksi palveluunsa liittyneitä 20-30 vuotiaita naisia.
→ Kun tarpeeksi moni käyttäjä on vastannut kyselyyn, Yritys X saa kyselyn tulokset. Yritys X voi nyt muokata uutta tuotettaan kyselyn antaman arvokkaan tiedon mukaan.

Vastaaja tietää harvoin tarkalleen, mitä vastauksilla haetaan ja mihin ne lopulta päätyvät – eikä se ole tarkoituskaan. Tämä ei kuitenkaan haittaa lainkaan kysymyksiin vastaamista, sillä kyselyt ovat muotoiltu käyttäjäystävällisesti ja ammattimaisesti. Vastaajan vastaukset pysyvät anonyymeina eli kyselyn tilannut yritys ei koskaan pysty yhdistämään vastauksia tiettyyn vastaajaan.

Vastaamalla maksettuihin kyselyihin voi tienata rahaa

Paljonko kyselyistä saa rahaa?

Sinua kiinnostaa todennäköisesti eniten se, kuinka paljon kyselyistä on mahdollista saada rahaa. Kyselyihin vastaamisesta saa palkkioksi rahaa muutamasta sentistä muutamaan euroon per kysely. Palkkio maksetaan joko rahana tai lahjakortteina. Palkkion voi myös lahjoittaa jollekin kohteelle kuten WWF:lle. Kyselyistä voi rahan sijasta saada myös pisteitä. Pisteet muutetaan joko rahaksi tai lahjakorteiksi.

Rahojen nostamiseen tarjotaan yleensä mahdollisuutta siirtää ne PayPal-tilille. Nostoa varten sinulla täytyy olla kertynyt palkkiorahoja vähintään minimisumman verran. Minimisumma voi olla esimerkiksi 10 euroa. Tulet menettämään hieman rahaa PayPal-siirron yhteydessä: PayPal ottaa siirrosta noin 2 % palkkion. PayPal-tilillä olevat rahat voit joko siirtää omalle tilillesi tai hyödyntää ostoksissa, jotka maksat PayPalilla.

Jos valitset palkkioksi lahjakortin, saat yleensä valita mieluisen lahjakortin tarjolla olevasta valikoimasta. Lahjakortit ovat siis ennalta määriteltyihin kauppoihin, joista monet ovat verkkokauppoja. Lahjakortti voi olla suuruudeltaan esimerkiksi 10 euroa. Yhtä lahjakorttia varten joudut täyttämään useita kyselyjä.

Lähtökohtaisesti kyselyistä ei saa niin paljoa rahaa, että oma talous kannattaisi laskea millään tavoin niiden varaan. Kyselyistä saatuja rahoja on vaikea realisoida oikeaksi rahaksi omalle pankkitilille.

Näin pääset vastaamaan maksettuihin kyselyihin

Katsotaan seuraavaksi, miten voit alkaa vastaamaan kyselyihin.

 1. Voit aloittaa kyselyihin vastaamisen rekisteröitymällä yhteen tai useampaan kyselyjä tarjoavan palvelun paneeliin. Liittyminen on ilmaista. Liittymisen yhteydessä sinun tulee antaa itsestäsi tietoja, jotta sinut voidaan asettaa tiettyyn kohderyhmään.
 2. Saat kutsuja kyselyihin kohderyhmäsi perusteella. Kyselyihin otetaan tietty määrä vastaajia. Voit täyttää kyselyjä tietokoneellasi tai puhelimeen ladattavalla erillisellä sovelluksella.
 3. Kyselyistä annetaan hieman tietoja etukäteen, jotta voit päättää osallistutko vai et. Saat aina tietää palkkion suuruuden etukäteen. Se on yleensä sidottu kyselyn pituuteen. Palkkio maksetaan kyselyn täyttämisen jälkeen.
 4. Sinun tulee aina vastata kysymyksiin ajatuksella ja vakavissasi. Jos sinun katsotaan vastanneen kysymyksiin tahallaan harhaanjohtavasti tai liian nopeasti edes lukematta niitä, voit menettää kyselystä saatavan palkkion.

4+1 paikkaa, joissa voit tehdä maksettuja kyselyitä

Maksettuja kyselyjä on tarjolla useassa eri palvelussa. Seuraavaksi esittelemme neljä kyselypalveluilta tarjoavaa paikkaa sekä yhden hieman muista poikkeavan tavan tienata kotona.

Norstatpanelin logo

Norstatpanel
› Norstat toimii 18 eri maassa ja Suomessa taustalla on markkinatutkimusyritys Norstat Finland Oy
› Palkkioksi vastauksista saa Norstat-kolikoita, joiden tarkka määrä on kyselykohtainen
› Kolikoilla voi ostaa lahjakortteja esimerkiksi Zalandoon, Ikeaan, leffalippuihin ym.
› Palkkion voi vaihtoehtoisesti lahjoittaa hyväntekeväisyyteen
› Kanta-asiakkaille uusia jäsentasoja ja etuja

Kuluttajapaneeli.fi logo

Kuluttajapaneeli.fi
› Toimii yhteistyössä suuren ruotsalaisen tutkimusyhtiö Cint AB:n kanssa
› Yleinen palkkiotaso 0,30-2,00 € / kysely
› Tienattuasi vähintään 10 € voit lunastaa palkkion PayPal-tilille, GoGift-lahjakorttina tai Lehtikortti-lehtilahjana
› Palkkion voi vaihtoehtoisesti lahjoittaa WWF:lle

MielipideMaailma logo

MielipideMaailma
› Taustalla suuri kansainvälinen yritys
› Kyselyistä saa pisteitä, jotka muutetaan rahaksi tai lahjakorteiksi
› Rahat voi siirtää PayPaliin
› Lahjakortteina mm. iTunes ja Apple Store -lahjakortit sekä muutamien verkkokauppojen lahjakortteja

Suomitutka logo

Suomitutka
› Sanoman vuodesta 2012 asti toiminut tutkimuspaneeli, joiden kyselyjä käytetään niin Sanoman kuin muidenkin yritysten tarpeisiin
› Palkkio 0,20-2,00 € / kysely
› Palkkion voi lunastaa rahana PayPal-tilille (minimisiirto 5 €) tai 10 € tienatttuasi GoGift-lahjakorttina (useita vaihtoehtoja)
› Palkkion voi myös lahjoittaa WWF:lle

Kokemuksia ja odotuksia kyselyihin vastaamisesta

Maksetuista kyselyistä löytyy verkosta käyttäjien kokemuksia laidasta laitaan.

Negatiivisia kokemuksia kirvoittavat etenkin palkkiot. Se on hyvin ymmärrettävää, sillä suuri osa käyttäjistä osallistuu kyselyihin juuri palkkioiden vuoksi. Palkkioihin liittyy muun muassa seuraavia harmillisia kokemuksia:

  • Joskus kyselystä luvattu palkkio jää kirjautumatta käyttäjän tuloihin. Tämä voi johtua siitä, että käyttäjän katsotaan täyttäneen kyselyn huolimattomasti miettimättä vastauksia.
  • Palkkion lunastaminen pysähtyy tekniseen ongelmaan verkkosivulla tai sovelluksessa.
  • Lunastaakseen palkkion käyttäjän täytyy olla tienannut tietyn minimisumman verran rahaa kyselyillä. Kaikki kyselypalvelut eivät kerro tarvittavaa minimisummaa selkeästi.
  • Palkkiot jäävät jatkuvasti kovin pieniksi.

Kyselypalvelun toiminta herättää hämmästystä myös silloin, kun käyttäjällä olisi intoa vastata kyselyihin mutta niitä ei ole tarjolla. Käyttäjä saattaa saada kutsun kyselyyn mutta yrittäessään osallistua hän saa viestin, että se ei ole enää mahdollista. Tämä voi johtua siitä, että kyselyihin otetaan tietty määrä osallistujia, ja käyttäjä ei ehdi osallistua ennen kuin osallistujamäärä on saavutettu ja kysely sulkeutunut.

Osa ongelmista on varmasti todellisia väärinkäytöksiä tai teknisiä ongelmia kyselypalvelun puolelta. Osa taasen johtuu käyttäjien odotuksista kyselypalvelua kohtaan. Etenkin mainospuheiden perusteella käyttäjä voi odottaa tienaavansa useita satasia pienellä vaivalla mutta todellisuudessa tulot jäävät muutamiin euroihin. Kyselyihin käytetty aika voi tuntua hukkaan heitetyltä, jos ainoa syy täyttää kyselyitä on hyvien palkkioiden saaminen.

Kyselypalvelut kertovat toiminnastaan verkkosivuillaan vaihtelevasti: osalla tietoa on paljon saatavilla mutta toiset kertovat hyvin vähän mitään konkreettista palvelustaan ylimalkaisia mainospuheita lukuunottamatta. Osa käyttäjistä ei tutustu verkkosivuilla oleviin tietoihin ennen käytön aloittamista, jolloin omat odotukset ja todellisuus eivät kohtaa ja negatiivisia kokemuksia syntyy.

Positiivisiakin kokemuksia kyselyistä toki löytyy. Hyviä kokemuksia käyttäjillä on ollut yllättäen täysin samoista asioista, jotka ovat keränneet negatiivistakin palautetta: palkkioista ja kyselyiden määrästä. Osalle käyttäjistä lahjakorttien lunastaminen on ollut helppoa ja niitä on päässyt käyttämään itselle mieluisiin asioihin. Lisäksi kyselyihin vastaamiseen kulutettu aika on koettu hauskaksi ja vastaaminen helpoksi, odotukset tienesteistä eivät ole olleet korkeat, ja teknisiin ongelmiin on haettu ja saatu apua.

Käyttäjien kokemuksia maksetuista kyselyistä

Tunnista huijaus ja käytä vain luotettavia palveluita

Niin kuin monen muunkin palvelun kohdalla, myös kyselypalveluiden parista löytyy netistä monenlaista toimijaa. Näihin mahtuu niin luotettavia kuin epäluotettaviakin tahoja.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kehottaa olemaan tarkkana kyselyitä tarjoavien palveluiden kanssa. Sinun tulisi tutustua palvelun ja sitä tarjoavan yrityksen taustaan hyvin ennen palvelun käytön aloittamista. Esimerkkinä epäilyttävästä toiminnasta Kilpailu- ja kuluttajavirasto mainitsee tilanteen, jossa käyttäjän tulisi ostaa jokin aloituspaketti ennen kuin hän voi aloittaa kyselypalvelun käytön. Käyttäjältä vaadittavat rahalliset investoinnit palvelun käyttöä varten ovat selvä varoitusmerkki.

Huijaus saattaa olla kyselypalveluksi naamioitunut huijaussivusto, jolla ei ole varsinaisesti mitään tekemistä mielipidekyselyjen kanssa. Välttyäksesi huijaukselta sinun tulisi aina lukea palvelun käyttöehdot tarkasti.

Kyselypalveluja niin kuin kaikkia muitakin palveluja koskee myös sama tärkeä sääntö: älä koskaan luovuta palvelulle pankkitunnuksiasi.

Voit aloittaa kyselyihin tutustumisen turvallisesti valitsemalla jonkin tässä artikkelissa mainitusta kyselypalvelusta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko