Mitä palkasta jää käteen kuukaudessa verojen jälkeen?

Mietitkö koskaan, miten paljon palkasta jää käteen verojen ja muiden pakollisten maksujen jälkeen? Tai kuinka paljon tulot tosiasiassa nousevat palkankorotuksen yhteydessä?  Tekemästämme kaaviosta näet arvion, miten paljon erilaisten palkansaajien tuloista jää käteen verojen ja veroluonteisten maksujen jälkeen. Olemme myös tehneet taulukon havainnollistamaan, miten veroprosentti muuttuu palkkatulojen kasvaessa. Palkasta tilille todellisuudessa tuleva summa on hyvä tietää etenkin silloin, jos on vaihtamassa työtä ja oma palkka muuttuu. Näin voi varmistaa sen, että rahat todellakin riittävät elämiseen eikä arkimenoihin tarvitse ottaa pikavippiä.

Artikkelin lopusta löydät myös esimerkit siitä, kuinka paljon 100 euron palkankorotus todella on.

Mitä palkasta jää käteen verojen jälkeen?

Oheisesta kaaviosta näet kuukausittain käteen jäävän osuuden palkasta, eli nettopalkan. Kaaviossa on otettu verojen lisäksi huomioon myös eläkevakuutusmaksu (6,75 %) ja työttömyysvakuutusmaksu (1,50 %). Kaavion jälkeen esittelemme myös taulukon, jossa näkyy esimerkkeinä käytettyjen ansiotulojen veroprosentit.

Olemme käyttäneet tässä esimerkkihenkilönä Helsingissä asuvaa ja kirkkoon kuulumatonta palkansaajaa.

Kaavion summat ovat suuntaa-antava arvio perustuen vuoden 2019 verotukseen. Huomaa myös, että kyseessä on nimenomaan palkkatulot, eikä eläketulot, joiden verotus eroaa palkkatuloista. Eläkkeitä verotetaan pienissä ja suurissa eläkkeissä vähemmän kuin ansiotuloja, kun taas keskikokoista eläkettä saavaa verotetaan palkansaajaa hieman kovemmin.

Laskuissa ei ole huomioitu muita mahdollisia tuloja, kuten opintoraha tai vuokratulot.

Miten veroprosentti kasvaa tulojen myötä?

Kuten ylläesitetystä kaaviosta näkee, tulojen kasvaessa myös verotettava osuus kasvaa. Tämä johtuu siitä, että Suomessa on käytössä niin sanottu progressiivinen verotus. Seuraavasta taulukosta näet kuukausitulojen perusteella lasketut veroprosentit. Lisäksi olemme laskeneet kuukausipalkkojen mukaan koko vuoden tulot. Näissä on huomioitu myös lomarahat.

Kuten nettopalkkakaaviossa, myös tässä olemme käyttäneet esimerkkinä Helsingissä asuvaa ja kirkkoon kuulumatonta henkilöä.

KuukausipalkkaVuositulotVeroprosentti
1 200 €15 000 €2,0 %
1 500 €18 750 €4,5 %
2 000 €25 000 €10,0 %
2 500 €31 250 €13,5 %
3 000 €37 500 €17,0 %
3 500 €43 750 €20,0 %
4 000 €50 000 €22,0 %
4 500 €56 250 €24,0 %
5 000 €62 500 €25,5 %
5 500 €68 750 €27,0 %
6 000 €75 000 €28,0 %
6 500 €81 250 €29,0 %
7 000 €87 500 €30,0 %

Huomaa, että toisin kuin ylemmässä kaaviossa, tässä taulukossa on huomioitu vain verot, ei eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Mikäli haluat laskea myös ne mukaan, lisää veroprosenttiin 8,25 %.

Mitä palkasta vähennetään?

Kaikille ei ole aivan selkeää, mitä kaikkea palkasta pidätetään. Eri verojen lisäksi palkasta lähtee myös veroluonteiset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Nämä kaikki palkasta vähennetään:

  • Valtion tulovero
  • Kunnallisvero
  • Yle -vero
  • Sairausvakuutuksen päivärahamaksu
  • Työttömyysvakuutusmaksu
  • Työeläkevakuutusmaksu
  • (Kirkollisvero)

Voit itse vaikuttaa verotuksen määrään huolehtimalla, että ilmoitat kaikista verovähennyksistä, joihin olet oikeutettu. Näitä voivat olla esimerkiksi kotitalousvähennykset ja työmatkavähennykset. Mikäli sinulla on sijoitusasuntoja, kannattaa sinun ehdottomasti tutustua kaikkiin vähennyksiin, joita voit vuokratuloistasi vähentää.

Kuinka paljon 100 € palkankorotus oikeasti on?

Kuten jo sanottu, mitä enemmän ansaitset, sitä enemmän maksat veroja. Tämä on hyvä pitää mielessä esimerkiksi palkankorotuksen yhteydessä. Sadan euron palkankorotus ei nimittäin yleensä tarkoita oikeasti sataa euroa, sillä veroprosentti kasvaa palkannousun yhteydessä.

⇒ Toimistosiivooja, joka ansaitsee kuukaudessa 1 700 € saa 100 € palkankorotuksen. Verojen jälkeen korotus on tosiasiassa 66,59 €

⇒ Sähköasentaja, joka ansaitsee kuukaudessa 3 000 € saa 100 € palkankorotuksen. Verojen jälkeen korotus on tosiasiassa 58,00 €

⇒ Lääkäri, joka ansaitsee kuukaudessa 5 500 € saa 100 € palkankorotuksen. Verojen jälkeen korotus on tosiasiassa 54,25 €

Tavalliselle palkansaajalle 100 € korotus on palkan määrästä riippuen jotain suunnilleen 30 ja 80 euron välillä. Yksinkertaisettuna voidaan todeta, että mitä suurempi kuukausipalkka sinulla on, sitä pienempi palkankorotus tosiasiassa on.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko