Miten lainanhakijan luottokelpoisuuden arviointi tapahtuu?

Luottokelpoisuus kuvaa kykyä suoriutua taloudellisista velvotteista. Lainanhakijasta tehdään luottokelpoisuusarviointi ja annetaan luottoluokitus, jonka perusteella hänelle joko myönnetään tai ei myönnetä hänen hakemansa luotto.

Luottokelpoisuus vaikuttaa myös siihen, paljonko saat lainaa ja usein myös lainan hintaan. Osalla rahoittajista on käytössä asiakaskohtaiset korot, jolloin luottoluokitus vaikuttaa myös lainaehtoihin. Mitä paremmaksi luottokelpoisuutesi arvioidaan, sitä halvemman lainan saatat saada.

Esittelemme tässä artikkelissa tarkemmin luottokelpoisuuden arviointiin liittyvät tekijät ja sen, mistä rahoittajat saavat lainanhakijan tiedot.

Miten hakijan luottokelpoisuus määräytyy?

Lainanmyöntäjillä saattaa olla hieman erilaiset perusteet luottokelpoisuuden arvioinnissa. Näistä tärkeimmät ovat kuitenkin:

► Luottotiedot: Maksuhäiriömerkintä on automaattisesti este uuden lainan saamiselle. Lainanmyöntäjällä on oikeus ja velvollisuus tarkistaa hakijan luottotiedot. Voit myös itse tarkistaa omat luottotietosi, jos et ole varma, onko sinulla maksuhäiriömerkintä.

► Tulot: Hakijalta kysytään lähes poikkeuksetta tuloista. Joillakin rahoittajilla on tuloille jokin tietty minimimäärä, mutta usein vaadittu tulotaso suhteutetaan haettuun lainasummaan. Esimerkiksi autolainalle ja pikavipille on luultavasti erilaiset tulovaatimukset. Varallisuus kuten omistusasunto on hyödyksi, jos olet hakemassa vakuudellista lainaa.

Muita tekijöitä, jotka otetaan usein luottoluokituksessa huomioon ovat:

► Työsuhde: Palkkatulojen koon lisäksi myös työsuhteen laatu vaikuttaa arvioon luottokelpoisuudesta. Vakituinen työsuhde näyttää luonnollisesti paremmalta kuin määräaikainen, sillä maksukykysi on turvattu myös tulevaisuudessa.

► Muut lainat: Hakijalla jo mahdollisesti muut olemassa olevat lainat vaikuttavat luottoluokitukseen. Useampi auki oleva velka vähentää hakijan maksukykyä ja saa hänet näyttämään riskiasiakkaalta. On myös hakijan oma etu, ettei hänelle myönnetä liian montaa lainaa kerralla.

► Oman talouden hallinta: Joissain tapauksissa lainanmyöntäjä saattaa nähdä tilitapahtumasi (esimerkiksi hakiessasi lainaa omasta pankistasi), jolloin muun muassa tilinylitykset ja myöhässä maksetut laskut tulevat esille ja heikentävät luottoluokitusta.

► Muut mahdolliset tekijät: Esimerkiksi koulutus, ammatti ja asiakkuushistoria rahoittajan kanssa saattavat myös vaikuttaa annettuun luottoluokitukseen.

Mistä luotonmyöntäjä saa tiedot luokitusta varten?

Lainan saamista varten rahoittajien on siis tarkistettava useita hakijaan liittyviä asioita, mutta mistä pankki näkee nämä tiedot? Tämä vaihtelee hieman rahoittajasta riippuen. Eri vaihtoehtoja ovat ainakin:

► Luottorekisterit: Maksuhäiriömerkinnät voidaan tarkistaa esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämistä luottorekistereistä.

► Lainahakemus ja liitteet: Lainahakemuksessa sinua pyydetään yleensä kertomaan muun muassa tuloistasi, muista mahdollisista lainoistasi ja asumismuodostasi. Sinulta saatetaan myös kysyä esimerkiksi palkkatodistuksia liitteiksi.

► Oma pankki: Kun haet lainaa omasta pankistasi, näkee lainanmyöntäjä tilitapahtumasi. Pankki voi esimerkiksi nähdä tulojesi ja menojesi suhteen ja arvioida sen perusteella, miten hyvin tulet maksamaan mahdollisen lainan takaisin.

► Instantor: Instantor on joillakin rahoittajilla käytössä oleva sovellus, joka tarkistaa hakijan pankkitilin tapahtumat. Instantor tekee näiden pohjalta hakijasta luottoluokituksen, jonka se lähettää luotonmyöntäjälle. Instantoria ei käytetä ilman hakijan suostumusta.

► Kulutusluottojen kyselyjärjestelmä: Suomen Asiakastieto Oy ylläpitää järjestelmää, jossa siihen kuuluvat luotonmyöntäjät jakavat keskenään tietoa heiltä haetuista lainoista ja lainojen hoidoista. Näin rahoittajat saavat paremman kuvan lainanhakijan taloudellisesta tilanteesta.

Miksi luottokelpoisuus arvioidaan?

Rahoittajilla on tänä päivänä velvollisuus tarkistaa hakijan luottokelpoisuus. Tällä pyritään vähentämään ylivelkaantumista, mikä on ollut Suomessa kasvava ongelma. Luottoluokitukseen perustuva luotonmyöntäminen on osa vastuullista lainatoimintaa.

Luottokelpoisuuskartoitus on myös rahoittajan oma etu, sillä sen avulla rahoittajan on helpompi välttää luottotappiot.

Mihin asioihin luottokelpoisuuden arviointi ei saa perustua?

Lainan myöntämisen ei tulisi tapahtua yksilöllisen arvioinnin sijasta pelkästään tilastollisiin syihin. Aihe nousi esille vuonna 2018, jolloin eräässä tapauksessa hakijan luottoluokitus oli pisteytetty henkilökohtaisten tietojen sijasta ainoastaan tilastoihin perustuen. Tämä todettiin yhdenvertaisuuslain vastaiseksi.

Tilastollisten menetelmien käyttö luottoluokituksessa ei ole täysin kielletty, mutta rahoittajan tulee ottaa niiden lisäksi huomioon myös hakijan henkilökohtaiset tiedot, kuten tulot.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko